Texter om rekursiv

Rekursiv förminskar visionen
tills den kan förverkligas.

Igen och igen …

 • Texter om rekursiv

  Rekursiv förminskar visionen tills den kan förverkligas. Igen och igen …

 • Texter om resonans

  Återkommande aktioner och verksamheter kan hamna i resonans. Då förstärker de varandra.

 • Sociala rörelser producerar ouppnåelighet – Richard Rortys kritik

  Enligt professor Richard Rorty (1931–2007) tenderar rörelser att återupprepa samma misstag som ofta görs i religioner. De använder avlägsna mål, ouppnåelighet eller evighet för att fly förverkligandet: “all movements (…) must always struggle but never quite triumph, and then, after a time, must strug­gle in order not to triumph.”[1] Rörelser fixerar sig gärna vid det stora,…

 • Martin Luther King – målet existerar i medlet

  Martin Luther King visar hur slutmålet redan existerar i medlet. Skapandet är inte skilt från målet. Handlingar förverkligar en vision, eller så kanske de misslyckas. ”For in the long run, we must see that the end represents the means in process and the ideal in the making. In other words, we cannot believe, or we…

 • Aktualisera eller påverka – Deleuzes revolution

  Gilles Deleuze reflekterar över skillnaden mellan kamp i blivande jämfört med kamp som kräver och protesterar. Kamp i blivande gör sig själv till subjekt medan kravpolitik och protest ständigt måste tillsätta styrande. Blivande och aktualiserande är direkt skapande och byggande. I platå tio i A Thousand Plateaus visar Deleuze och Guattari att blivandet är ett…

 • Rättigheter genomförs performativt i kampen – Judith Butler

  Queerfeministen och professorn Judith Butler föreläste på Södra Teatern, Stockholm, ”om rätten att ha rättigheter. Hon menade att den är performativ, den uppkommer i samma ögonblick som en pluralitet av människor framträder tillsammans för att göra anspråk på en rätt”[1]. Performativ utvecklades av John Langshaw Austin i sin berömda föreläsning från 1955 om hur man…

 • Rekursiv demokrati i två steg

  Rekursiv är att förverkliga målet i medlet. Det är att göra målet till en del av medlet. Rekursiv demokrati gör demokrati till medlet som förverkligar demokrati. Detta liknar Gandhis rekursiva ickevåld där mål och medel blir ett, och alltså är utbytbara. Rekursiv demokrati bryter därmed med den vanliga mekaniska och linjära föreställningen om politik: att…

 • Demokratier blir mindre för att bli mer

  Föreställningen om väldiga system får oss att tro att motståndet behöver bli stort för att kunna stå emot. Demokratin skulle behöva bli större och mäktigare än Kapitalismen för att kunna stå emot Marknaden. Dom dominerar, då måste vi dominera mer. Men uppsvällande demokratier blir snart tröga. Och demokratin trängs undan. Kvar syns bara ett sken…

 • Samhällsförändring är rekursiv

  Denna text är dessutom publicerad på kurdiska. Nietzsche ger med sin eviga återkomst ett alternativ till linjära föreställningar om samhällen och samhällsförändring. Den kanske vanligaste linjära föreställningen om samhällsförändring är politisk påverkan av makthavare genom aktioner, medvetandegörande och opinionsbildning. Med Nietzsche och ickelinjär teori kan vi bryta med denna dominerande föreställning om hur samhällen fungerar.…

 • Rekursiv demokrati

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Postprotest – ett manifest

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!