Några texter om feminism & queer

Några begrepp i texterna som länkas nedan

  • Feminism: Ingripa vid ojämlikheter och bygga jämlika gemenskaper och samhällen. Göra motstånd mot könsskillnader.
  • Queer: Onormalisera och underliggöra saker och ting. Undergräva kategorisering och uppdelning kring politik, gemenskap, intimitet, erotik och sexualitet. Mångfaldiga politik och sexualitet. Queer eller queera används mer som verb än substantiv.
  • Intersektion: Strömmar av imitationer som korsar varandra och bildar intersektioner. Strömmarna i intersektionen kan antingen stärka varandra eller motverka varandra. (Gabriel Tarde 1882-1888.)
  • Performativ: Handling som genomför sitt mål i och med att handlingen är utförd. Målet är också medlet.

Kurser och texter kring feminism och queer

Välkommen! Helgkurs ingripa i härskarteknik
Beställ kurs i feministisk mötesteknik
Beställ kurs: ingripa i sexism & härskande
.
Strukturlöshetens tyranni
Feministisk mötesteknik: intervju
Feministiska mötesfunktioner
.
Respons inte politisk påverkan: Judith Butler
Bortom mångkulturalismen: Judith Butler
Sårbar förutsättning för politik: Judith Butler
Prekaritet gör ingripande nödvändigt: Butler
Allians av olikhet Ej identitetspolitik: Butler
Kritik nödvändigt i en rörelse: Judith Butler
Heteromatris förklarar varandra: Butler
.
Lycka som maktteknik: Sara Ahmed
Lycka blir mål blir makt: Sara Ahmed
Uppmuntra som maktteknik: Sara Ahmed
Anti ger makt makt: Sara Ahmed
Kritik döljer lydnad – Sara Ahmed
Mångfald tränger jämlikhet: Sara Ahmed
Erkännandepolitik skapar gäster: Ahmed
Kunskap tar ej bort rasism: Sara Ahmed
Antirasism som svensk stolhet: Sara Ahmed
Konsumtion/nationalism/rasism: Sara Ahmed
Vithet i antirasism, feminism & civil olydnad
.
Trygga rum & triggervarning: Halberstam
.
Egnahemsrörelsen hinder för motstånd
Fröken Frimans revolutionsmetod
Feministisk geografi
.
Nancy Frasers kritik av identitetspolitik
Lyckoordning: Ulrika Dahl
Medvetandegöra skapar klass: Dahl
Femme: yta och femininitet: Ulrika Dahl
Queer som disposition
.
Ledarfixering vid jämställdhet
100 härskartekniker
Individualiserad jämlikhet en härskarteknik
Lycka som maktteknik
Sexuell exploatering i ickevåldsrörelsen
.
Feministiska teorier om makt och kön
Kulturell och ekonomisk fundamentalism
.
Texter om makt
Texter om civil olydnad
Feminism på blogg

Blogg

English
Kurdish, Polish

Arabic, Spanish, Dutch

Bli kreativ med texten och dela funderingar!