Uttalande för Plogbillsaktion Gevärsfaktoriet

Plogbillsaktion Gevärsfaktoriet avrustade 1991 två carlgustaf granatgevär och en AK5 med enkla smideshammare på Gevärsfaktoriet i Eskilstuna.

Uttalande för Plogbillsaktion Gevärsfaktoriet 1991

Vi lever i en tid då våldet romantiseras, då många vågar ta risker för krig men få vågar riskera något för fred.

Vi lever i en tid då ledarna i öst och väst, nord och syd kräver lydnad och underkastelse. Ledarna har makt så länge vi lyder. Låt därför slagorden tystna så att vi kan se vår egen del i våldet. Vår regering har hetsat till krig. Våra förenade nationer har bombat människor som inte gavs något ansikte. Låt oss skåda in i deras ögon. Vad säger blicken oss?

Vi lever i en tid då demostrationer och protester ignoreras. Då är det tid att bryta ledarnas makt. Det är tid att övervinna vår rädsla och lydnad. Det är nu hoppet måste segra, inte genom andras handlingar utan genom våra egna. Det är nu möjligheterna ska visa sej.

Ögonen vi inte fick möta kräver att vi oskadliggör våra vapen och utmanar varandra till handling. För problemet är inte våra ledares galenskap. Problemet är du och jag och vår lydnad. Det är vi som tvingas bli myndiga för att skapa den rättvisa och den fred vi så gärna talar om. Freden kan inte överlåtas till andra. Den kräver att vi tar risker. Men dessa risker blir samtidigt vårt hopp.

Vi erkänner vår rädsla och vår oförmåga till handling. Vår avrustning är inte i första hand en utmaning till våra ledare. Vi vänder oss till varandra, till dej som protesterar mot kriget. Det är dej vi hoppas på. Precis som du känner vi vanmakt. Men det är din uppgift att visa att avrustningen måste fortsätta, som om rättvisa vore möjligt och som om fred vore nödvändigt. Ingen annan kommer att göra det åt oss. Därför är vår handling en inbjudan till dej att fortsätta det arbet handling en inbjudan till dej att fortsätta det arbete som ännu bara påbörjats.

                                        Plogbillsaktion Gevärsfaktoriet
                                        Stefan Falk
                                        Anders Grip
                                        Per Herngren

                                        Eskilstuna i mars 1991

Plogbillsaktion Gevärsfaktoriet

Genom samtal om rädsla, vanmakt och ickevåld har deltagarna i Plogbillsaktion Gevärsfaktoriet under mer än ett halvårs tid förberett sej för att bryta sin lydnad. De menar att avrustningshandlingen snarare är en utmaning till de som protesterar men ändå lyder än till regeringar och politiker.

Gruppen valde det statliga Gevärsfaktoriet i Eskilstuna för att fabriken under flera decennier servat världens olika krig.

Gruppens målsättning är att
– Avrusta vapen. Två carlgustaf granatgevär och en AK5 avrustades med enkla hammare
– Utmana andra att fortsätta avrustningen
– Nå en överenskommelse för att stoppa tillverkning och export av vapen.  

Om deltagarna i Plogbillsaktion Gevärsfaktoriet

Anders Grip: Lastbilschaufför och biståndsarbetare. Deltog i den första svenska plogbillsaktionen 1989. Har under hela åttiotalet arbetat mot militarism och för värnpliktsvägran. Avtjänar själv en villkorlig dom för värnpliktsvägran. Bor i Emmaus Björkå, Småland.

Stefan Falk: Svetsare. Har under åttiotalet deltagit i civil olydnad mot kärnvapenupprustningen i öst och väst. Aktiv i Syndikalisterna. Bor i Stockholm.

Per Herngren: Författare och doktorand i sociologi. Gav nyligen ut Handbok i Civil Olydnad (Bonniers, 1990). Med hjälp av handboken håller han kurser i civil olydnad. Har bl a tränat Litauer för befrielsekampen mot Sovjet. Fängslades 15 månader för plogbillsaktion 1984 mot Pershing II. Bor i motståndskollektivet Omega, Göteborg.

Om plogbillsaktioner

Plogbillsrörelsen avrustar och oskadliggör vapen med hjälp av hammare. Syftet är också att visa att det är medborgarna i ett samhälle som har ansvar för att oskadliggöra vapen, stoppa våld och skapa rättvisa. Detta ansvar kan inte överlåtas på någon annan.

Tidigare under februari 1989 har Plogbillsaktion 2 – Gunilla Åkerberg och Anders Grip – avrustat Bofors Haubits 77 på en järnvägsvagn i Eskilstuna. Vapnet var på väg till Indien. Plogbillsaktion Eskilstuna – Linus Brohult, Lasse Gustavsson och Johan Hammarstedt – avrustade i mars 1990 ett Carlgustaf granatgevär på Gevärsfaktoriet i Eskilstuna. Två svenskar, Stellan Vinthagen och Per Herngren har suttit fängslade, två respektive femton månader i Tyskland och USA, för Plogbillsaktioner.

Förutom de tre svenska plogbillsaktionerna har sedan rörelsen startade i september 1980, ett fyrtiotal avrustningar utförts i Europa och USA. Varje grupp är självständig och rörelsen är politiskt och religiöst obunden.

Plogbillsrörelsen bygger på ickevåld och civil olydnad och är inspirerad av ett citat från Jesaja 2:4. ”Då skall de smida sina svärd till plogbillar.”. Civil olydnad innebär att öppet bryta mot lagar som skyddar våld och förtryck eller som hotar demokrati och mänskliga rättigheter. Begreppet myntades i mitten av artonhundratalet av Henry David Thoreau som menade att det största hotet mot rättvisa är de som protesterar men ändå lyder. Civil olydnad vänder sej alltså mer mot människors lydnad än mot regeringen. Ickevåld i sin tur innebär att inte tillfoga eller hota någon med fysiskt eller psykiskt våld.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!