Bli betald lärling på kurser

Välkommen som betald lärling på kurser i ickevåld, civilkurage och performativt konfliktingripande

Tillsammans med studieförbundet Sensus har kommuniteten Fikonträdet och Per Herngren byggt upp ett lärlingssystem för de som vill fördjupa sig i performativt konfliktingripande och lära sig leda ickevåldsträning med andra. Tanken är att bygga upp en kontinuerlig möjlighet att bli ’lärling’ för att sedan kunna leda egna kurser själv eller tillsammans med andra. Det kan finnas möjlighet att med tiden övergå till att leda ickevåldsträning som deltidsjobb eller heltidsjobb (exempelvis i tränarteam).

VÄLKOMMEN PÅ KURS 2024

Omsorg, civilkurage och konflikthantering
Helgkurs i att ge stöd och ingripa vid härskartekniker, mobbning, sexism och rasifiering.
lördag-söndag
15-16 juni 2024

Träna civil olydnad
Hopp & Motstånd
nära Lysekil med badsemester
tisdag-söndag
6-11 augusti 2024

Civilmotstånd i krig och förtryck
Hopp & Motstånd
nära Lysekil med badsemester
tisdag-söndag
6-11 augusti 2024

Träning för tränare i ickevåld
på Hopp & Motstånd
nära Lysekil med badsemester
tisdag-söndag
6-11 augusti 2024

Konflikthantering, civilkurage och ömsesidigt stöd
Helgkurs i att öva samarbete och att med omsorg ingripa i konflikter
lördag-söndag
16-17 november 2024

Förutsättningar

Ni behöver själva ha gått minst en tvådagarskurs med Per Herngren i ickevåld och performativt konfliktingripande för att kunna ansöka som lärling och hjälpledare. Det är också på dessa kurser du sedan kan ansöka om att bli lärling och hjälpledare.

För att som lärling med tiden dessutom själv kunna hålla i ett par övningar under en kurs behöver du också ha gått en tvådagars träning för tränare. Dessa brukar hållas i november, se länk ovan.

Praktiskt

Under kursen ansvarar du som lärling/hjälpledare för att köpa in och göra fika vid fyra tillfällen, Sensus betalar fikat. Lunch äter vi på palestinsk restaurang i närheten. Du hjälper även till med en del annat praktiskt under kursen.

Ersättning som lärling: Sensus har budgeterat 800 kr för en lärling under två dagar. 800 kr kan användas som arvode (minus sociala avgifter). Eller så kan 800 kr användas för resan till kursen. 800 kr kan även fördelas på två lärlingar om ni vill komma som team.

Ansök

Ansök om att bli betald hjälpledare med ett mejl till: perherngren (snabel-a) gmail.com.

Inkludera följande uppgifter:

  1. Ansöker om att vara hjälpledare på kurs datum xx.
  2. Har tidigare gått kurs/er med Per Herngren datum xx.
  3. Namn, adress
  4. Personnummer
  5. Mobilnummer
  6. Bankkonto dit arvodet och kostnader för fika ska betalas in.

Öva på att ingripa i mobbning - träna civilkurage, ickevåld & konflikthantering

Bli kreativ med texten och dela funderingar!