Bli betald lärling på kurser

Välkommen som betald lärling på kurser i ickevåld och performativt konfliktingripande

Tillsammans med studieförbundet Sensus har kommuniteten Fikonträdet och Per Herngren byggt upp ett lärlingssystem för de som vill fördjupa sig i performativt konfliktingripande och lära sig leda ickevåldsträning med andra. Tanken är att bygga upp en kontinuerlig möjlighet att bli ‘lärling’ för att sedan kunna leda egna kurser själv eller tillsammans med andra. Det kan finnas möjlighet att med tiden övergå till att leda ickevåldsträning som deltidsjobb eller heltidsjobb (exempelvis i tränarteam).

Förutsättningar

Ni behöver själva ha gått minst en tvådagarskurs med Per Herngren i ickevåld och performativt konfliktingripande för att kunna ansöka som lärling och hjälpledare. Det är också på dessa kurser du sedan kan ansöka om att bli lärling och hjälpledare.

För att som lärling med tiden dessutom själv kunna hålla i ett par övningar under en kurs behöver du också ha gått en tvådagars träning för tränare. Dessa brukar hållas i november, se länk ovan.

Praktiskt

Under kursen ansvarar du som lärling/hjälpledare för att köpa in och göra fika vid fyra tillfällen, Sensus betalar fikat. Lunch äter vi på palestinsk restaurang i närheten. Du hjälper även till med en del annat praktiskt under kursen.

Ersättning som lärling: Sensus har budgeterat 1000 kr för en lärling under två dagar. 1000 kr kan användas som arvode (minus sociala avgifter). Eller så kan 1000 kr användas för resan till kursen. 1000 kr kan även fördelas på två lärlingar om ni vill komma som team.

Ansök

Ansök om att bli betald hjälpledare med ett mejl till: perherngren (snabel-a) gmail.com.

Inkludera följande uppgifter:

  1. Ansöker om att vara hjälpledare på kurs datum xx.
  2. Har tidigare gått kurs/er med Per Herngren datum xx.
  3. Namn, adress
  4. Personnummer
  5. Mobilnummer
  6. Bankkonto dit arvodet och kostnader för fika ska betalas in.

Kurser och texter om konflikthantering

Start
Meny
Konflikthantering

Välkommen på helgkurs
Årets folkbildare i Sverige 2002
CV för Per Herngren
Performativt konfliktingripande
Teori om konflikthantering
Bli betald lärling på kurser
.
>>BOKA KURS<<
Beställ kurs till er organisation
.
>>FILM & AUDIO<<
Kortfilm: Kurs i konfliktingripande
Kortfilm: Feministisk mötesteknik
Filmer med Per Herngren
Erfarenhet med mötesteknik
Tränar civil olydnad i Kurdistan
.
>>ORGANISATION<<
Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik: intervju
Bortom styrmodeller
Istället för en styrelse
Räfflad organisation – inte platt
Medarbetarskap inte ledarskap
Skicklig inkompetens
Funktionell dumhet
Ledarfixering
Postdemokrati
Rekursiv demokrati
Deliberativ demokrati
Neshast: persisk problemlösning
Antidemokratiskt konsensus
Organisationsegoism
.
>>KONFLIKTHANTERING<<
Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Snällhet & aristokrati i ickevåld
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Einsteins ingripande vid mobbing
Visuella mobbtekniker i möten
Rituella mord på ledare
Moral motstår lojalitet
Intolerans mot intolerans
Patetism
Passion – Deleuze
.
Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelser: Jonas Aspelin
Problem med aktivt lyssnande
Oanvändbar ickevåldsträning
Konsensus som sekterism
Makt i värderingsövningar
Maktkritik av jag-budskap
Konfliktlösning blir makt
Principer: konflikter i kommunitet
Ta hand om flyktingar
Offergöra flyktingar
Förstå dom som rasifiering
Kunskap tar ej bort rasism
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Feminism
Maktteori

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Kommentera gärna