Information hindrar tänkande – Erich Fromm

Tänkandet befrias genom att bli olydigt, menar socialpsykologen Erich Fromm. Det fria tänkandet är aktivt skapande. Och skapande är att uppfinna, att göra saker och ting annorlunda, inte som det brukar vara.

Det fria tänkandet gör sig olydigt mot auktoriteter och normer, mot det normala och mot sunt förnuft, och även mot sina egna upplevelser och erfarenheter. Tänkandet blir märkligt och queert snarare än självklart. 

Aktivism frestas – som ibland universitet, utbildning och journalistik – att fastna i vad Erich Fromm menar är vidskepelse kring information. Föreställningen att mer information och fakta skulle få oss att begripa världen bättre och att mer information dessutom skulle leda till politisk förändring skapar vidskepelse. Skepelse är ett gammalt svenskt ord för skepnad. Överflöd av information får oss att uppfatta skepnader.

”methods used today which in effect further discourage original thinking. One  is the emphasis on knowledge of facts, or I should rather say on information. The pathetic superstition prevails that by knowing more and more facts one arrives at knowledge of reality.” (Escape from freedom p 214) 

Fixeringen vid information blir, enligt Fromm, en flykt från befrielse. Istället för att genom olydnad befria varandra från auktoritet, konformism och härskande slösar aktivister tid på att läsa och sprida information.

”Hundreds of scattered and unrelated facts are dumped into the heads …; their time and energy are taken up by learning more and more facts so that there is little left for thinking.” (Escape from freedom p 214)

Information och fakta som flykt från befrielse

Erich Fromm skrev sin bok om hur vi så gärna flyr olydnad och befrielse redan 1941, men boken är egentligen mer aktuell idag. Spridande av information på Facebook, tv och i tidningar fängslar aktivister i ofantliga mängder av fakta. Information blir ett sätt för aktivister att passivisera varandra, i tron att de egentligen engagerar varandra.

Resultatet blir antingen en cynisk maktrealism som är skeptisk mot gruppers försök att faktiskt förverkliga befrielse. Denna cynism vänder sin frustration mot ledare, regeringar och andra aktivister. Den sprider avslöjande information om enskilda ledare, även från andra radikala grupper.

Eller så blir resultatet istället en entusiastisk idealism som gärna berättar succéhistorier om hur de fått träffa olika ledare, ex i Almedalen, som faktiskt lyssnade på vad de hade att säga. ”Ifall bara vår information når fram så …”

Båda dessa grupper använder information för att fly befrielse, fly olydnad. Informationen döljer lydnaden.

”The individual feels helplessly caught in a chaotic mass of data … The result of this kind of influence is twofold: one is a scepticism and cynicism towards everything which is said or printed, while the other is a childish belief in anything that a person is told with authority.” (Escape from freedom p 226)

Fakta som antiteori

Tron på fakta avfärdar tänkandet. Tänkandet ersätts med registrering av fakta. Tänkandet reduceras till att bedöma ifall fakta är sant eller falskt. Tänkandet banaliseras. Svåra resonemang och komplexa teorier avfärdas som osakliga.

”The scientist has to approach facts with sterilized hands as a surgeon approaches his patient. The result of this relativism, which often presents itself by the name of empiricism or positivism …, is that thinking loses its essential stimulus – the wishes and interests of the person who thinks; instead it becomes a machine to register ”facts”. (Escape from freedom p 214)

Per Herngren
2013 09 05, version 0.1.1

Referens

Erich Fromm, Escape From Freedom, New York: Henry Holt and Company, 1941, Owl Books Edition 1994.

 Erich Fromm om fakta som vidskepelse

”I want to mention briefly some of the educational methods used to-day which in effect further discourage original thinking. One  is the emphasis on knowledge of facts, or I should rather say on information. The pathetic superstition prevails that by knowing more and more facts one arrives at knowledge of reality. Hundreds of scattered and unrelated facts are dumped into the heads of students; their time and energy are taken up by learning more and more facts so that there is little left for thinking. To be sure, thinking without a knowledge of facts remains empty and fictitious; but ”information” alone can be just as much of an obstacle to thinking as the lack of it.” (Escape from freedom p 214)

Bli kreativ med texten och dela funderingar!