Hur ingriper vi vid sexuella trakasserier, härskarteknik och sexism? – kurs med Sensus

Boka kurs av Sensus till din arbetsplats eller som facklig kurs

Träna på praktiska verktyg och metoder för att ingripa vid konflikter på arbetet. Hur kan man ingripa konstruktivt i ett tidigt skede vid baktaleri, mobbning, rasism, härskartekniker, sexism eller trakasserier i arbetslag eller organisationer? Det handlar om civilkurage för att ta ansvar för #metoo-berättelserna.

Kursledare: Denna Sensus-kurs organiseras av Katarina Wallgren och leds av Per Herngren som har utbildat i konfliktingripande sedan 1985. Han har lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige och har gett ut böcker på flera språk.

Innehåll

Boka kurs till er grupp

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Per Herngren
Kursledare Per Herngren

Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International har utsett honom till en av världsens mest erfarna ickevåldstränare.

Kontakt
Beställ kurser till er organisation

Under kursen tränar deltagarna praktiska metoder för att ingripa. Kursen tar även upp hur organisatoriska och strukturella förändringar långsiktigt kan skapa jämlikhet och skydd mot övergrepp.

Vilka metoder kan vi använda för att bryta tystnadskulturen? Hur skiljer vi på meta- och sak-ingripanden? Hur kan ordningar och strukturer omvandlas till praktiska metoder som både skapar jämlikhet och skyddar mot härskartekniker?

Kursen bygger på metoder från performativt konfliktingripande, queerfeminism, proaktiv konflikthantering samt ickevåld.

Omfattning: heldag.

Kontakt: Katarina Wallgren, Sensus
Telefon: 0500-42 49 53,
Mejl: katarina.wallgren@sensus.se

Per Herngren, 070-88 77 211
Mejl: per.herngren(snabel-a)gmail.com

 

Träning i civilkurage och konflikthantering kan rädda liv

Statistik från FNs arbetsorganisation tyder på att fler dör av sjukdomar och stress som orsakas av organisation, mobbning och härskartekniker på arbetsplatsen än som dör av olyckor orsakade av farlig arbetsmiljö. Att införa regelbunden träning i civilkurage och konfliktingripande skulle i så fall rädda liv.

”Enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, inträffar årligen omkring 2,8 miljoner arbetsrelaterade dödsfall. Drygt 380 000 av dem är dödsolyckor. Av dödsfallen beror 14 procent på olyckor och 86 procent på sjukdomar. Att människor dör, blir sjuka eller slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp antalet sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Varje arbetsrelaterad död är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.” (Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, DN, 27 april 2019.)

Referens

Per Herngrens texter om härskartekniker
    feministiska mötestekniker
    vetenskap och teori kring konflikthantering

Bli kreativ med texten och dela idéer!