Klimatångest som passiviseringsteknik

Ilska, affekt och längtan drar i oss. De kan få oss att vända oss till varandra. De kan få oss att rikta oss mot något. De kan få oss att tillsammans tränga undan och ersätta kapitalism, förtryck och destruktivitet. De kan få oss att bygga solidariska samhällen.

Ångest får oss däremot att vända oss mot oss själva. Ångest får kroppen att attackera sig själv. Flera vänner berättar att de upplever klimatångest när de reser och konsumerar. Klimatångest lägger den politiska bördan på individen vilket gör hen handlingsförlamad. En sådan maktdynamik uppkommer genom flera steg (vilka kan komma i olika ordningar).

Ångest som maktdynamik

  1. Belasta individen med eget individuellt ansvar för politiska hot eller förtryck.
  2. Överös hen med tips, förmaningar och information.
  3. Upprepade försök av enskilda att förverkliga en omöjlighet skapar ångest.
  4. Ångesten attackerar kroppen och gör den orkeslös.
  5. Ångesten blir introvert eller moralistisk och gör det svårt att tillsammans bygga konstruktiv, politisk gemenskap.
  6. Det omöjliga med politisk individualism gör att den inverteras och skapar nya paradoxer: Någon ”mäktig” pekas ut som den som borde …, som den egentliga aktören: ledaren, chefen, FN eller regeringen.
  7. Gemenskap, samhällsbyggen och långsiktigt organiserade ersätts med individuellt deltagande i manifestationer och massaktioner.
  8. Den gamla drömmen om att den gode kungen kommer att lyssna bara budskapet når fram skapar ny ångest.

Per Herngren
2013 06 16, version 0.1.2

Kropp

Jag använder ordet kropp för att beteckna trasslet: kropp, själ, ande, identifieringar, riktningar, läggningar och placeringar.

Aktör i klimatångest

Ångesten kan vara aktör i ångestdynamiken ovan. Och den som har ångest kan vara aktör. Eller den som kommer med tips om att leva bättre. Själva tipset kan bli aktör och börja hoppa runt. Mediet som sprider information kan vara aktör och dra ångest till sig.

Referens

Derrick Jensen, Forget shorter showers Why personal change does not equal political change, Orion Magazine, 2009.

Per Herngren, Glöm att leva klimatsmart, 2013.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!