Öva världsmusik och konflikthantering med David Bäck & Per Herngren

Per Herngren och David Bäck
Per Herngren & David Bäck

En lärorik utbildningsdag!? För organisationen eller arbetsgruppen. Under korta övningar får deltagarna pröva på världsmusik med David Bäck och lära sig konflikthantering med Per Herngren.

David Bäck spelar och övar gruppen i att aktivt sjunga, röra sig, trumma och spela till världsmusik. Per Herngren tränar gruppen på olika tekniker för civilkurage och att ingripa vid konflikter, härskartekniker, rasism, sexism och mobbning. Praktisk konflikthantering varvas med musik. Inga förkunskaper krävs.

Fortbildningsdag för organisation och arbetsplats

Kontakta oss för upplägg & behovsanalys

David Bäck: 073 714 78 39
beckdavid@hotmail.com

Per Herngren 070 88 77 211
per.herngren@gmail.com

Med performativa metoder övar gruppen att praktiskt genomföra jämlikt och omsorgsfullt samarbete. Performativ är handlingar som förverkligar och uppnår det övergripandet målet när handlingen är genomförd. Mohandas Gandhi formulerade det istället som att mål och medel är samma sak. Målet blir metoden istället för att skjuta målet på framtiden. Performativt handlande lär både David Bäck och Per Herngren ut under kursen.

Snarare än att ange enkla fix och svar är syftet att med praktisk övning bredda organisationens och gruppens repertoar i att ingripa konstruktivt och omsorgsfullt i destruktiva dynamiker. Per Herngren praktiserar relevant vetenskap under kursen. David Bäck visar hur gott samarbete görs kreativt.

Se youtube-film med Per Herngren & David Bäck

Öva världsmusik och konflikthantering med David Bäck & Per Herngren

David Bäck har varit musiklärare och musiker i städer från Piteå till Capetown, som exempelvis Berlin, Jerusalem, Rom, Lissabon, Helsingfors, Harare. Han har bland annat turnerat i Senegal, Schweiz, Frankrike, Spanien, Mozambique. Det finns många inspelningar på youtube med David Bäck. .

David har blivit utnämnd till ”Årets inspiratör” av Planetafestivalen. Och han har även blivit tilldelad ”Världsmusik priset”. Ett skäl är att han spelat in skivor med skickliga musiker från Mellanöstern, Europa, Afrika och Amerika.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har gett ut fjorton böcker på fyra språk.

Per har haft utbildnings- och konflikthanteringsuppdrag för kommuner, stat och län. Han har varit gästlärare på socialhögskola, lärarhögskola och polishögskola samt Universitetet. Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International valde ut Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!