Konflikthantering och civilkurage vid mobbning

Boka kurs med Per Herngren

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Beställ kurs med Per till er organisation

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Under kursen tränar deltagarna olika metoder för att ingripa vid mobbning, upptäcka ’osynlig’ mobbning samt upprättelse av offret. Kursen tar speciellt upp hur man ingriper vid svårupptäckt mobbning i grupper som ser sig som ganska hyggliga och snälla.

Sedan 2011 har flera tidningar diskuterat varför olika program och projekt som används mot mobbing inte ger statistiskt säkerställda resultat.

Ickevåld i traditionen från Gandhi och Martin Luther King har en helt annan ansats än planerade program, flerstegsmodeller, projekt, föreläsningar och kampanjer. Sedan 1992 har Per Herngren utvecklat ickevåldsträning i traditionen från Gandhi för att kunna användas vid mobbning mot vuxna och ungdomar.

Fix, enkla lösningar och snygga modeller fungerar inte

Per Herngren visar hur träning av många ”små” metoder för direkta ingripanden vid mobbning är mer realistiskt än den Stora Metoden, Modellen eller Lösningen. Träning i ickevåld handlar om att ’sätta’ metoderna i kroppen ungefär som när man lär sig dans eller när ett arbetslag genom misstag och erfarenheter lär sig fungera tillsammans.

Per Herngren har publicerat tio böcker på fyra språk. Förutom i Skandinavien har han gett kurser i Kurdistan, Irak, Turkiet, Kirgizistan samt i Latinamerika och Europa. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige. Läs mer om Per Herngren här.

Beställ kurs till er organisation eller gå en öppen kurs

Om kurser i Performativt konfliktingripande vid mobbning

Det finns ingen lobbygrupp eller organisation som verkar för mobbning. Ändå är mobbning kanske det största problemet på arbetsplatser idag. Så gott som alla skulle säga att de är emot mobbning, ändå ramlar annars ganska hyggliga grupper in i utstötning och mobbning. Kurser i konflikthantering och att ingripa vid mobbning är det som många deltagare saknar mest på bland annat lärarutbildning, socialhögskola och fackliga kurser.

De vanligaste misstagen när arbetsledare eller arbetskamrater på arbetsplats ingriper vid mobbning är att använda tekniker för medling eller ensidigt fokusera på att göra folk medvetna om problemen. Det behövs istället ett större fokus på öva in tekniker för att ingripa så fort mobbning uppstår samt till upprättelse av offret.

För att kunna ingripa mot mobbning behövs övning både i att upptäcka den samt att använda en rad olika metoder för ingripande. Vilken styrka och vilka svagheter finns i varje metod? Under en kurs i Proaktivt Konfliktingripande kan det ta flera dagar innan dessa tekniker landar och sätter sig i ryggmärgen på deltagarna. För att alla deltagare ska kunna tillgodogöra sig träningen och samtalen kring teorin så är det maximalt åtta personer på varje kurs.

Kunskap har inte bara med huvudet att göra, den sätter sig efterhand i hela kroppen, ungefär som när man lär sig dans, teater eller sport. Inte heller här skulle man komma speciellt långt med bara föreläsningar, information eller medvetandegörande.

Disposition kallar den franske filosofen Merleau-Ponty och sociologen Pierre Bourdieu kunskap som sitter i hela kroppen snarare än enbart i huvudet. De visar dessutom att kunskap inte är individuell, den handlar om hur vi övar på att samspela med varandra.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande


Träning i civilkurage och konflikthantering kan rädda liv

Statistik från FNs arbetsorganisation tyder på att fler dör av sjukdomar och stress som orsakas av organisation, mobbning och härskartekniker på arbetsplatsen än som dör av olyckor orsakade av farlig arbetsmiljö. Att införa regelbunden träning i civilkurage och konfliktingripande skulle i så fall rädda liv.

”Enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, inträffar årligen omkring 2,8 miljoner arbetsrelaterade dödsfall. Drygt 380 000 av dem är dödsolyckor. Av dödsfallen beror 14 procent på olyckor och 86 procent på sjukdomar. Att människor dör, blir sjuka eller slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp antalet sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Varje arbetsrelaterad död är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.” (Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, DN 27 april 2019.)

Öva på att ingripa i mobbning - träna civilkurage, ickevåld & konflikthantering


Referens

Per Herngrens texter om:

Lista på övningar mot mobbning

(Varje kommatecken särskiljer en eller flera övningar  som används under kurserna i Performativt Konfliktingripande.)

Avbruten och ignorerad. Baktala, skitsnack, antydningar, ryktesspridning, uthängning, storgrupp, utfrusning, skamning, stämpling, psykisk trakasseri, hantera psykopater, skuldbelägga offret, skylla på offret, balansera övergrepp. Mobbning mot chefer, rituella mord på ledare.

Skiljedom, upprättelse, försoning.

Mobbning och makt i samtal

Härskartekniker. Maktspråk och maktbeteenden. Triad eller parövningar, pröva att bryta olika maktspråk. Snabbövningar för möten.

Stärka-undergräva: Splittring, jargong, ironi, patetisk, girafföron, militant moralism, antimoralism, charm, terapeut, vampyr, informalism, flörta, beskydda, ointresse, lojalitet, allians, upprepning, negerad uppskattning, asocial pratsamhet, självlyssnare, ej lyssnar, undvika att dras in.

Maktmekanismer inbyggt i gruppen

Intimitetens konsensus, grupptryck. Konflikträdsla. ”Du skapar ju konflikter” Självcensur, förhandlar i huvudet.

Rävar, erfarna, gruppen värderar inlägg olika, auktoritär personlighet, grå eminenser, klamra sig fast vid det som är, svansen, avhoppare, löshästar, hoppjerkar, preliminärt, bromskloss, protest, protest som konstituering och bekräftelse.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!