Träning för tränare i konflikthantering

Kurs i att att lära ut civilkurage, samarbetstekniker, ickevåld & konflikthantering. Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs.

Lär dig bli kursledare
Boka kurs
Per Herngren

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. 2022 fick han Göteborgs Fredspris. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Deltagarna övar sig att i leda övningar för att ingripa konstruktivt vid konflikter, skapa ett kreativt samarbete samt metoder för effektivare och mer demokratiska beslut. Deltagarna lär sig konstruera nya övningar för specifika situationer och behov som uppstår i ett team eller en grupp.

Deltagarna ska tidigare ha gått åtminstone en intensivkurs med Per Herngren, exempelvis i ickevåld, performativt konfliktingripande, eller någon av temakurserna. Efter kursen ska deltagarna kunna träna andra i sin organisation eller arbetsplats på hur man konkret kan ingripa vid olika konflikter.

Det är möjligt för en organisation att beställa en längre kurs (ex 4-14 dagar) där både nybörjardel och träning för tränare ingår. Under de första två dagarna tränar deltagarna på grunderna och sedan får de lära sig att öva andra.

Aktuella öppna kurser

Öva på att ingripa i mobbning - träna civilkurage, ickevåld & konflikthantering

Bli kreativ med texten och dela funderingar!