Träning för tränare i konflikthantering

Kurs i att att lära ut samarbetstekniker, ickevåld & konflikthantering

Lär dig bli kursledare

Deltagarna övar sig att i leda övningar för att ingripa konstruktivt vid konflikter, skapa ett kreativt samarbete samt metoder för effektivare och mer demokratiska beslut. Deltagarna lär sig konstruera nya övningar för specifika situationer och behov som uppstår i ett team eller en grupp.

Deltagarna ska tidigare ha gått åtminstone en intensivkurs med Per Herngren, exempelvis i ickevåld, performativt konfliktingripande, eller någon av temakurserna. Efter kursen ska deltagarna kunna träna andra i sin organisation eller arbetsplats på hur man konkret kan ingripa vid olika konflikter.

Aktuella öppna kurser

Kommentera gärna