Konflikthantering vid diskriminering och sexism

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs

Jämlika metoder mot sexism och trakasserier: Under kursen övar deltagarna olika metoder för jämlikare samtal och samarbete. Deltagarna tränar sig dessutom att ingripa vid underordning, sexism eller trakasserier.

Feminismen har de senaste åren undersökt hur olika system av makt och övergrepp korsar varandra. Dominans, könsordning, rasism och klass vävs ihop. Dessa så kallade intersektioner kan stärka eller motverka varandra, och de blir svåra att hantera.

Kurser i performativt konfliktingripande mot sexism och sexuella trakasserier

Boka kurs
Per Herngren

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. 2022 fick han Göteborgs Fredspris. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

De vanligaste misstagen när arbetsledare eller arbetskamrater på arbetsplats ingriper vid sexuella trakasserier eller sexism är att använda tekniker för medling, skamning eller ensidigt fokusera på att göra folk medvetna om problemen. Det behövs istället ett större fokus på öva in tekniker för att ingripa så fort särbehandling eller trakasserier uppstår samt till upprättelse av offer.

Efter Jo Freemans Strukturlöshetens Tyranni 1970 uppstod en innovativ period där feminister och andra utvecklade en rad tekniker för jämställda möten, samt för att ingripa vid sexism och trakasserier. Dessa tekniker är väletablerade på många håll. De är dock inte lika spridda i Sverige. Senare har Judith Butlers och andra lyft fram komplexitet, öppningar och möjligheter genom queer, och hur vi förkroppsligar motsägelsefylld mening vilket skapar sprickor och sättningar som kan användas kreativt. Inom feminism har vi sett en rad undersökningar hur olika system av makt och förtryck kan korsa varandra. Dessa så kallade intersektioner får effekter som inte går att förenkla till respektive maktsystem.

För att kunna ingripa behövs övning både i att upptäcka sexism samt att använda en rad olika metoder för ingripande. Vilken styrka och vilka svagheter finns i varje metod? Under en kurs i Proaktivt Konfliktingripande kan det ta flera dagar innan dessa tekniker landar och sätter sig i ryggmärgen på deltagarna. För att alla deltagare ska kunna tillgodogöra sig träningen och samtalen kring teorin är det maximalt åtta personer på varje kurs.

Kunskap har inte bara med huvudet att göra, den sätter sig efterhand i hela kroppen, ungefär som när man lär sig dans, teater eller sport. Inte heller här skulle man komma speciellt långt med bara föreläsningar, information eller medvetandegörande.

Disposition kallar den franske filosofen Merleau-Ponty och sociologen Pierre Bourdieu kunskap som sitter i hela kroppen snarare än enbart i huvudet. De visar dessutom att kunskap inte är individuell, den handlar om hur vi övar på att samspela med varandra.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande

Träning i civilkurage och konflikthantering kan rädda liv

Statistik från FNs arbetsorganisation tyder på att fler dör av sjukdomar och stress som orsakas av organisation, mobbning och härskartekniker på arbetsplatsen än som dör av olyckor orsakade av farlig arbetsmiljö. Att införa regelbunden träning i civilkurage och konfliktingripande skulle i så fall rädda liv.

”Enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, inträffar årligen omkring 2,8 miljoner arbetsrelaterade dödsfall. Drygt 380 000 av dem är dödsolyckor. Av dödsfallen beror 14 procent på olyckor och 86 procent på sjukdomar. Att människor dör, blir sjuka eller slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp antalet sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Varje arbetsrelaterad död är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.” (Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, DN, 27 april 2019.)

Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker

Några övningar mot sexuella trakasserier och sexism

– Varje kommatecken särskiljer en eller flera övningar  som används under kurserna i Proaktivt Konfliktingripande.

Sexism

Särskilja, idealisera, identitet/utanför/annorlunda. Monopoliserad kunskap.

Underordning, rokad, könsidentifiera, annangöra, nedlåtande, hån. Svaghet-styrka: gråta, ilska, kompletterar.

Broderlig, faderlig, förmyndare, paternalism, maternalism, representera. Peka ut som offer, hjälplös, riddare, kön som förklaring. Objektivera, homosocialisation

Sexuella trakasserier

Oönskad flört, ond tro, tafsa, antasta, andra former av sexuella trakasserier.

Heterosexism

Homofobi, särskilja, heteronormativt, rolltilldela, terapeuten, exotisera, idealisera, outa, peka ut. Undergräva/mångfaldiga kön, queer, transa, inter.

Öva på att ingripa i mobbning - träna civilkurage, ickevåld & konflikthantering
Intersektionalism

Annangöra i solidaritet – också, även, precis som. Sexualisera kultur. Feminisera. Avsexualisera ålder, kroppslighet, dubbla offer, offer/förtryckare, makthavare/offer.

Metoder för beslut från feminism och Movement for New Society

Mötestekniker: Mötesövning. Beslutsövning.

Beslutstekniker

Runda, mötesunderlättare, maktingripare, tidsunderlättare, stämningsunderlättare. Rösta, konsensus/vetorätt, ledarstyrt, skiljedom, förhandling, upplyst despoti. Reservera sej, ställa sej utanför, veto.

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!