Kritisk reflektion kring plogbillsrörelsen

Några självkritiska texter. Se länkar nedan och i menyn

Nietzsche kritiserar det negativa, det som hindrar oss från att skapa det vi förmår. Han säger dock att kritik inte behöver vara negerande, protesterande och negativ. Kritik kan istället vara konstruktiv och skapande. Texterna är ett försök till konstruktiv kritik av plogbillsrörelsens arbete med att använda hammare för att avrusta vapen och bygga motståndssamhällen.

Kritiska texter kring plogbillsaktioner

Ickevåld – åsiktsproduktion eller revolution
Kritik är nödvändigt och bra
Plogbillsaktion är inte våld eller förstörelse
Förslag till ny organisation för plogbillsgrupper

Självkritik är en viktig del av ickevåld och texterna är ett försök.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!