Ingripa i sexuella trakasserier och härskartekniker – Kurs i konflikthantering för kyrkor

  • Hur kan kyrkans aktiva och personal öva civilkurage för att bryta tystnadskultur i kyrkor?
  • Hur ingriper vi kraftfullt och samtidigt med omsorg vid sexuella trakasserier, härskartekniker och mobbning?
  • Hur kan kyrkans verksamheter och arbetsgrupper ta ansvar för metoo-berättelserna genom att införliva strukturer och praktiska färdigheter i att ingripa?

Boka kurs med Per Herngren

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Beställ kurs med Per till er organisation

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Kursen tar upp praktiska metoder för att ingripa vid övergrepp och härskartekniker. Metoderna för att ingripa utförs så att mål och medel blir ett, så att jämlikhet, upprättelse och omsorg samtidigt skapas. Detta kallas performativt konfliktingripande. Performativ innebär att mål och medel blir ett, inte två separata delar där målet skjuts på framtiden. Jämlikhet blir medel för att uppnå jämlikhet. Och omsorg blir medel för omsorg.

Kursledaren Per Herngren har utbildat i konflikthantering i Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan, i lokala församlingar och på präst- och diakonutbildning, samt på pastorsutbildning.

Kursen tar upp liknande metoder som Sensus öppna kurser i civilkurage och ingripa i konflikter.

Ingripa istället för ursäkter

Performativt konfliktingripande ger praktiska verktyg så inte organisationer tafatt svarar på #metoo-kampen genom att ramla in i klassiska fällor som: medling, ni-borde-prata-ut, maktkamp istället för att skapa jämlik maktstruktur, skamstraff istället för att ändra organisationen, peka ut duktiga och dåliga istället för att träna gemensamt ingripande, konfliktundvikande så inte stämningen förstörs.

Under kursen tränar deltagarna praktiska verktyg för att ingripa. Kursen tar även upp hur organisatoriska förändringar långsiktigt kan skapa jämlikhet, omsorg och skydd mot övergrepp. Hur skiljer vi på meta- och sakingripanden? Vilka ordningar och strukturer kan både skapa jämlikhet och skydda mot härskartekniker?

Kursen bygger på metoder från performativt konfliktingripande, queerfeminism, proaktiv konflikthantering samt ickevåld.

Kontakt

Per Herngren
perherngren(snabel-a)gmail.com
070-88 77 211

Träning i civilkurage och konflikthantering kan rädda liv

Statistik från FNs arbetsorganisation tyder på att fler dör av sjukdomar och stress som orsakas av organisation, mobbning och härskartekniker på arbetsplatsen än som dör av olyckor orsakade av farlig arbetsmiljö. Att införa regelbunden träning i civilkurage och konfliktingripande skulle i så fall rädda liv.

”Enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, inträffar årligen omkring 2,8 miljoner arbetsrelaterade dödsfall. Drygt 380 000 av dem är dödsolyckor. Av dödsfallen beror 14 procent på olyckor och 86 procent på sjukdomar. Att människor dör, blir sjuka eller slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp antalet sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Varje arbetsrelaterad död är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.” (Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, DN, 27 april 2019.)

Referens

härskartekniker
feministiska mötestekniker
vetenskap och teori kring konflikthantering

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!