Maktkritik enligt Martin Luther King

Martin Luther King arrested

Martin Luther King visar hur slutmålet redan existerar medlet. Varje ickevåldsaktion förverkligar därmed visionen. Eller så misslyckas aktionen med att förverkliga målet.

”For in the long run, we must see that the end represents the means in process and the ideal in the making. In other words, we cannot believe, or we cannot go with the idea that the end justifies the means because the end is pre-existent in the means.” (Martin Luther King, ”Love, law and civil disobedience”, 1961.)

Det går att läsa citatet som ett etiskt påstående om hur ickevåld bör fungera, mål och medel hör ihop. Här analyserar jag istället hur King skapar en sociologisk handlingsteori. Kings sociologi hjälper ickevåldet att bryta sig ur politisk mysticism kring orsak och verkan, avsikt och påverkan. Den gör det möjligt att förstå samhällsomvandling bortom mekaniska och instrumentella föreställningar om politik. Kings sociologi blir både en maktkritik och en teori om hur samhällen fungerar.

Liknande teorier har på senare år även lyfts fram i forskning inom rekursiv sociologi, ickelinjär komplexitetsteori och i performativ queerfeminism. Dessa teorier har jag skrivit om i andra texter. Här testar jag hur Kings ickevåld kan användas för kritik av makt och våld.

Kritik av våld

I de fall där Martin Luther Kings teori om att målet är inbyggt i handlingen gäller får vi verktyg att kritiskt analysera motsägelsen mellan inbyggd intentionen och uttalad avsikt. Ifall intentionen är inbyggd i handlingen kan faktiskt det inbyggda målet vara motsatsen mot den uttalade avsikten.

Intention betecknar alltså det mål som Martin Luther King menar är inbyggt i handlingen. Avsikt betecknar istället deltagarna egna påståenden om sin handling.

Nedan är några exempel på hur Martin Luther Kings sociologi kan användas kritiskt:

  1. Om en misshandlande partner påstår att det inte alls var meningen att göra hen illa blir det möjligt att kritisera eller fastställa hur våldet faktiskt är inbyggt i handlingens intention. Knytnävens kraft och riktning visar slagets intention.
  2. Någon påstår kanske att sortering och ojämlikhet inte är avsikten med ett system men kritiker skulle kunna bevisa motsatsen. Jo, faktiskt! Produktion av ojämlikhet är inbyggt i systemet.
  3. När en riksdag slår fast att avsikten med vapenhandeln inte är att främst döda bruna blir det möjligt att fastställa att dödandet av bruna faktiskt är inbyggt i intentionen vid flertalet vapenköp.
  4. Om samma riksdag slår fast att folkmord inte är avsikten med Nato går det att analysera hur folkmord faktiskt är inbyggt i militäralliansens kärnvapen.

Per Herngren
2022, version 0.1.2

Referens

Martin Luther King Jr., ”Love, Law, and Civil Disobedience”, Speech that Dr. King delivered in 1961 to the annual meeting of the Fellowship of the Concerned in Atlanta. King, Martin Luther King, Jr., (1991). A testament of hope : the essential writings of Martin Luther King, Jr. San Francisco: Harper San Francisco.

John Law, Organizing Modernity, Oxford: Blackwell, 1994.

Mohandas Gandhi, Gandhis Collected Works vol 76, ebok, 1999.

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!