Vad är makt? – Några begrepp

Nedan är några begrepp jag använder i kurser och texter kring makt.
Välkommen att gå helgkurs i att ingripa i makt- och härskartekniker!

 • Makt är lydnad. Makt är i modern tid mer producerande än förbjudande (Foucault).
 • Tvång är motsatsen till makt. Den som inte lyder kan tvingas med galler eller fysik styrka. Tvång används alltså när makt saknas.
 • Makthavare är en illusion som döljer att den som lyder producerar makt bara de gånger den lyder. Makten kan inte behållas, bevaras eller innehas. Det går inte att låsa in makt i ett föråd. Det går alltså inte att ha makt. Det som gör att illusionen upprätthålls är att vissa frukter av makt kan behållas, som rikedomar.
 • Härska innebär att trycka ner och krossa motstånd eller avvikelse. Härska används, precis som våld och tvång, när makten är svag. När lydnaden är stark blir härskartekniker ineffektiva och oekonomiska.
 • Auktoritär personlighet lanserades av Theodor Adorno 1950 som beteckning på en personlighetstyp som tenderar att helt underordna sig och lyda överhet. Tidigare hade dock Abraham Maslow 1943 och Erich Fromm använt begrepp med liknande betydelse
 • Makt, lydnad, hörsam och följsam används som synonymer. Dessa skapar förmåga snarare än förbud och hinder. Förmåga att producera, skapa, hindra, våldföra eller förtrycka. Därmed hör mäkta, bemäktiga och förmåga nära ihop med makt.

Per Herngren
23 september 2006, version 0.1.1

Texter av Per Herngren

Om makt
Om härskartekniker
Om rasifiering
Om feminism

Maktkritik är nödvändigt för motstånd

 • Att få kritik ses i vissa grupper som negativt. Men kritik och konflikter utvecklar en motståndsgrupp. Utan kritik så stagnerar motståndet.
 • Att kalla kritik för splittring används när en motståndsgrupp inte ser kritik som en gåva.
 • Att ignorera en grupp är att behandla den som ointressant.
 • Johan Asplund har visat att respons är livsnödvändigt för människor. Men även en grupp kan dö om den inte får motstånd och respons.
 • Genom att kritisera inbjuds gruppen i debatten, den definieras som värd att få kritik.

 

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!