Skamning tar sin kraft från åskådarna

Att skamma någon inför en grupp är att peka ut hen som dålig, okunnig eller pinsam. Risken är att det producerar en dynamik som stöter ut hen ur gemenskapen. Skamning blir på så sätt en mobbningteknik.

Istället för att stöta ut så kan skamningen även inordna den som skammas i ordningen. Den får funktionen av gruppens syndabock. En syndabock tvingas ta på sig andras synder.

VÄLKOMMEN PÅ KURS 2024

Omsorg, civilkurage och konflikthantering
Helgkurs i att ge stöd och ingripa vid härskartekniker, mobbning, sexism och rasifiering.
lördag-söndag
15-16 juni 2024

Träna civil olydnad
Hopp & Motstånd
nära Lysekil med badsemester
tisdag-söndag
6-11 augusti 2024

Civilmotstånd i krig och förtryck
Hopp & Motstånd
nära Lysekil med badsemester
tisdag-söndag
6-11 augusti 2024

Träning för tränare i ickevåld
på Hopp & Motstånd
nära Lysekil med badsemester
tisdag-söndag
6-11 augusti 2024

Konflikthantering, civilkurage och ömsesidigt stöd
Helgkurs i att öva samarbete och att med omsorg ingripa i konflikter
lördag-söndag
16-17 november 2024


Skamning får också funktionen att individualisera. Det är någons eller någras fel. Skamningen fungerar genom individualiseringen effektivt för att kamouflera strukturer, system och maktordningar.
En fjärde funktion med skamning är att producera medelklassen som duktig och upplyst och de andra som oupplysta.

Skamning är beroende av meddansare

Skamning fungerar genom den dans som skapas mellan den som skammar och de passiva åskådarna. Ifall åskådarna inte ingriper får den som skammar funktionen att representera hela gruppen. Ickeingripandet från åskådarna gör det därför svårare för den utsatte att försvara sig. Det är tuffare att säga emot en gemenskap än någon enskild som är elak.

Skammandet får alltså inte främst sin kraft från det som sägs utan från den resonans som skapas med åskådare som inte ingriper. 

Per Herngren
2019 01 28, version 0.2.2

Bli kreativ med texten och dela funderingar!