Diskriminering & särbehandling – personalkurser

Beställ kurs till er organisation eller gå en öppen kurs

Kurs om omsorgsfullt samarbete och konfliktingripande vid diskriminerande särbehandling, mobbning, rasifiering, sexuella trakasserier och sexism.

Kursledare

Per Herngren
Kursledare Per Herngren

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige.

Han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Hur kan träning av metoder bryta tystnadskultur och skapa civilkurage? Och hur kan övning övervinna frustrationen efter föredrag och information? Under kursen övas praktiska metoder för att föregripa särbehandling och baktaleri i ett team.

Deltagarna övar i att analysera och ingripa vid olika tyder av särbehandling, som ex kulturalism, rasism, ableism, disabilism, åldersism och sexism.

Kursen bygger på metoder från performativ förverkligande,proaktiv konflikthantering samt ickevåld. Performativ är handlingar som uppnår målet när handlingen är genomförd, som exempelvis genomför jämlikhet och omsorg.

Kontakt
Mobil: 070-88 77 211

Mejl:
per.herngren(snabel-a)gmail.com
konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

 

Träning i civilkurage och konflikthantering räddar liv

Statistik från FNs arbetsorganisation tyder på att fler dör av sjukdomar och stress som orsakas av organisation, mobbning och härskartekniker på arbetsplatsen än som dör av olyckor orsakade av farlig arbetsmiljö. Att införa regelbunden träning i civilkurage och konfliktingripande skulle i så fall rädda liv.

”Enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, inträffar årligen omkring 2,8 miljoner arbetsrelaterade dödsfall. Drygt 380 000 av dem är dödsolyckor. Av dödsfallen beror 14 procent på olyckor och 86 procent på sjukdomar. Att människor dör, blir sjuka eller slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp antalet sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Varje arbetsrelaterad död är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.” (Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, DN, 27 april 2019.)


Öva på att ingripa i mobbning - träna civilkurage, ickevåld & konflikthantering

Watch this video on YouTube.

Övningar under kurserna

Exempel på praktiska övningar och metoder under kurs kring omsorg och ingripande vid diskriminering. Konkreta vardagssituationer används för övningarna för att metoderna ska ge användbara färdigheter snarare än abstrakta insikter:

Mobbning & rasism
Sexism & homofobi

Avbruten och ignorerad.

Förtal: Baktal, skitsnack, antydningar, ryktesspridning, skamning.

Mobbning: rituella mord på chefer, utfrysning, skamning, stämpling, psykisk trakasseri, hantera psykopater.

Rasism: särskiljandets logik, kategorisera, annangöra, exotisera, idealisera, naturalisera, förkroppsliga, sexualisera, marginalisera, betitta, integrera, segregera, tycka synd om, kulturrelativism, contain(er)

Sexism: särskilja, underordning, rokad, annangöra, nedlåtande, hån, gråta, ilska, faderlig, heder, paternalism, peka ut som offer och hjälplös, homosocialisation

Sexuella trakasserier: oönskad flört, kroppsavstånd, ond tro, tafsa, antasta, integritetskränkning, stalker.

Homofobi: heteronormativt, exotisera, outa, queer, trans.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.