Diskriminering & särbehandling – en personalkurs

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs

Kurs om omsorgsfullt samarbete och konfliktingripande vid diskriminerande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier och sexism.

Kursledare

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige.

Han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Hur kan träning av metoder bryta tystnadskultur och skapa civilkurage? Och hur kan övning övervinna frustrationen efter föredrag och information? Under kursen övas praktiska metoder för att föregripa särbehandling och baktaleri i ett team.

Deltagarna övar i att analysera och ingripa vid olika tyder av särbehandling, som ex kulturalism, rasism, ableism, disabilism, åldersism och sexism.

Kursen bygger på metoder från performativ förverkligande,proaktiv konflikthantering samt ickevåld. Performativ är handlingar som uppnår målet när handlingen är genomförd, som exempelvis genomför jämlikhet och omsorg.

Kontakt
Mejl: konfliktingripande(snabel-a)gmail.com
perherngren(snabel-a)gmail.com

Mobil: 070-88 77 211

Övningar

Exempel på praktiska övningar och metoder under kurs kring omsorg och ingripande vid diskriminering. Konkreta vardagssituationer används för övningarna för att metoderna ska ge användbara färdigheter snarare än abstrakta insikter:

Mobbning & rasism
Sexism & homofobi

Avbruten och ignorerad.

Förtal: Baktal, skitsnack, antydningar, ryktesspridning, skamning.

Mobbning: rituella mord på chefer, utfrysning, skamning, stämpling, psykisk trakasseri, hantera psykopater.

Rasism: särskiljandets logik, kategorisera, annangöra, exotisera, idealisera, naturalisera, förkroppsliga, sexualisera, marginalisera, betitta, integrera, segregera, tycka synd om, kulturrelativism, contain(er)

Sexism: särskilja, underordning, rokad, annangöra, nedlåtande, hån, gråta, ilska, faderlig, heder, paternalism, peka ut som offer och hjälplös, homosocialisation

Sexuella trakasserier: oönskad flört, kroppsavstånd, ond tro, tafsa, antasta, integritetskränkning, stalker.

Homofobi: heteronormativt, exotisera, outa, queer, trans.

 

Kommentera gärna