Personalkurs i konflikthantering

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs

  • Hur kan jämlika metoder skapa innovativ kreativitet och engagemang?
  • Vilka metoder för att kombinera omsorg och rak kommunikation kan bryta tystnadskultur?
  • Hur kan osäkerhet och sårbarhet bli kraftfullt för att ingripa vid övergrepp och sexuella trakasserier?

Om mötestekniker, problemlösning, teamarbete & konflikthantering

Deltagarna övar praktiskt ett brett spektrum av tekniker för att arbeta kreativt i team. De övar metoder för konstruktiva lösningar samt för att ingripa vid olika former av konflikter. Förutom effektivare och ’roligare’ mötestekniker övar deltagarna i att ingripa snabbt och konstruktivt vid baktaleri, mobbning, rasism, sexism och sexuella trakasserier i arbetslaget.

Kursledare

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige.

Han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Proaktivt Konfliktingripande

Proaktiv är att initiera förändring snarare än att bara reagera på problem – vara reaktiv. Under kursen tränas deltagarna i verktyg för att bygga och ”leva det företag” som stödjer och inspirerar till innovation. Innovativ och självgående konflikthantering på företaget utvecklas genom att personal tillsamman övar och lär sig färdigheter och metoder. Att bara lära sig teori och få individuella insikter blir ofullständigt. Proaktivt Konfliktingripande började utvecklas under nittiotalet av bl a Per Herngren.

Konflikthantering

Efter kursen har chefer och personal breddat sina färdigheter i att ingripa i konflikter som oenighet, fördomar, baktaleri, mobbing, sexism, trakasserier, rasism, homofobi.

Beslutstekniker

Deltagarna tränar praktiska tekniker för att intensifiera möten och göra dem innovativa. Här finslipas tekniker för att avlasta gruppen från ’information overload’, irritation och energidränering. Deltagarna övar metoder som fokuserar både på effektivt nyskapande samt att inspirera och stötta varandra till ökat deltagande. 

Dialog och samtalstekniker

Under kursen övar deltagarna metoder för kreativa och jämlika samtal, samt dialogtekniker. Dessutom övas olika metoder för att ingripa vid makt- och härskartekniker.

Öva metoder på konkreta händelser

Exempel på praktiska övningar och metoder under kursen. Konkreta vardagssituationer används för övningarna för att metoderna ska ge användbara färdigheter snarare än abstrakta insikter:

Beslutsmöten

Problemlösning

Mobbning & rasism

Sexism & homofobi

Avbryta samtal, ta tillbaka ordet.

Osäkerhet: förklara sig, försvara sig, ursäktande, ignorerad.

Fördela auktoritet: besserwisser, bulldoser, trångsynt, dominera, låsa sig, nej-sägare, ja-sägare, stigmatisera, stämpla, gnällspik, spela offer, känslosam, tjat, övertala, utpressning.

Tröghet: Vet inte! Vad ska jag göra åt det då? Ingen sa åt mig att-. Men jag hörde att-.

Mikrostyra: svårigheter, informationsöverflöd, avlasta, belasta, delegera tillbaka.

Förhandlingstekniker: skiljedom, principstyrd, förhandling, out of the box-lösning, kompromiss. “Som om” istället för “för att”.

Mötestekniker: förslagsrunda, beslutsrunda tidsunderlättare, stämningsunderlättare, maktingripare, hustomte.

Dialogtekniker: affirmerande dialog, dialektisk dialog, styrt lyssnande, aktivt lyssnande, immanent kritik, skapa värde eller värdera, innovativt frågande. Säga ifrån, höja rösten, gräla, skälla, skrika, skällsord, visa ilska.

Avbruten och ignorerad.

Förtal: Baktal, skitsnack, antydningar, ryktesspridning, skamning.

Mobbning: rituella mord på chefer, utfrysning, skamning, stämpling, psykisk trakasseri, hantera psykopater.

Rasism: särskiljandets logik, kategorisera, annangöra, exotisera, idealisera, naturalisera, förkroppsliga, sexualisera, marginalisera, betitta, integrera, segregera, tycka synd om, kulturrelativism, contain(er)

Sexism: särskilja, underordning, rokad, annangöra, nedlåtande, hån, gråta, ilska, faderlig, heder, paternalism, peka ut som offer och hjälplös, homosocialisation

Sexuella trakasserier: oönskad flört, kroppsavstånd, ond tro, tafsa, antasta, integritetskränkning, stalker.

Homofobi: heteronormativt, exotisera, outa, queer, transa.

 

Kommentera gärna