Göra civil olydnad

Vill du engagera dig i en plogbillsgrupp!

Vill du arbeta med civil olydnad och avrustning av vapen?  Bli fängelsevän eller göra rättegången till en fest! Vi behöver ditt engagemang och arbete.

  1. Ring Per 070-88 77 211 eller skicka ett mejl till: plogbill(snabel-a)gmail.com
  2. Gå en ickevåldskurs
  3. Gå med mejlingslista för plogbillsaktioner.

Ickevåld behöver längre träning än soldater för krig

Gandhi hävdade att vi behöver mer träning för ickevåld än vi behöver för att bli soldat. Att delta i en motståndsrörelse är att delta i något som är ungefär lika svårt som kirurgi eller svetsande. Och vi skulle inte vilja att en otränad kirurg karvade och ändrade i vår kropp eller att en svetsare som aldrig lärt sig hållfasthet konstruerade om våra bussar eller tåg. Alla behöver vi träning och utbildning. Kurs i civil olydnad

Mer om civil olydnad

Start
Vin & Fikonträdsplanterarna

Tips till plogbillsgrupper
Handbok för vapeninspektioner
Handbok i civil olydnad
Få information
Basgrupp som stöd

Blogg

English
Kurdish, Polish

Arabic, Spanish, Dutch

Kommentera gärna