Civilkurage & konflikthantering för att bryta tystnadskultur – workshop

Utifrån behov beställer er organisation kurser eller workshops.

  • Hur tränar vi civilkurage för att bryta tystnadskultur och åskådarrollen?
  • Hur kan praktiskt träning i att ingripa bryta frustration efter föredrag och information om övergrepp?
  • Hur kan organisationen praktiskt ta ansvar för metoo berättelserna genom att införliva strukturer och färdigheter i att ingripa?
kurser och Workshops i civilkurage
ingripa vid sexuella trakasserier och härskartekniker

Deltagarna prövar praktiska metoder för att ingripa i konflikter, övergrepp och härskartekniker. Vi övar att ingripa på ett sådant sätt att jämlikhet, upprättelse och omsorg samtidigt skapas.

Boka kurs till er organisation

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International har valt ut honom som en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Kontakt
Beställ kurser till er organisation

Per Herngren arbetar i traditionen från ickevåld och performativt konfliktingripande. Ickevåld och performativt konfliktingripande innebär att mål och medel blir ett, inte två separata delar.

Andra möjliga teman för kurser

Civilkurage & ickevåld
Civilkurage vid hot och våld
Ingripa vid rasifiering
Ingripa vid mobbning och trakasserier

Kontakt
Per Herngren
Mobil: 070-88 77 211,

Mejl: per.herngren(snabel-a)gmail.com
konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

 

Träning i civilkurage och konflikthantering kan rädda liv

Statistik från FNs arbetsorganisation tyder på att fler dör av sjukdomar och stress som orsakas av organisation, mobbning och härskartekniker på arbetsplatsen än som dör av olyckor orsakade av farlig arbetsmiljö. Att införa regelbunden träning i civilkurage och konfliktingripande skulle i så fall rädda liv.

”Enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, inträffar årligen omkring 2,8 miljoner arbetsrelaterade dödsfall. Drygt 380 000 av dem är dödsolyckor. Av dödsfallen beror 14 procent på olyckor och 86 procent på sjukdomar. Att människor dör, blir sjuka eller slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp antalet sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Varje arbetsrelaterad död är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.” (Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, DN, 27 april 2019.)


Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker


Per Herngrens texter om

Bli kreativ med texten och dela idéer!