Civilkurage & konflikthantering för att bryta tystnadskultur – workshop

Utifrån behov beställer er organisation kurser eller workshops.

  • Hur tränar vi civilkurage för att bryta tystnadskultur och åskådarrollen?
  • Hur kan praktiskt träning i att ingripa bryta frustration efter föredrag och information om övergrepp?
  • Hur kan organisationen praktiskt ta ansvar för metoo berättelserna genom att införliva strukturer och färdigheter i att ingripa?

Boka kurs med Per Herngren

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Beställ kurs med Per till er organisation

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Kurser och workshops i civilkurage. Om att ingripa vid trakasserier och härskartekniker

Deltagarna prövar praktiska metoder för att ingripa i konflikter, övergrepp och härskartekniker. Vi övar att ingripa på ett sådant sätt att jämlikhet, upprättelse och omsorg samtidigt skapas.

Per Herngren arbetar i traditionen från ickevåld och performativt konfliktingripande. Ickevåld och performativt konfliktingripande innebär att mål och medel blir ett, inte två separata delar.

Andra möjliga teman för kurser

Civilkurage & ickevåld
Civilkurage vid hot och våld
Ingripa vid rasifiering
Ingripa vid mobbning och trakasserier

Träning i civilkurage och konflikthantering kan rädda liv

Statistik från FNs arbetsorganisation tyder på att fler dör av sjukdomar och stress som orsakas av organisation, mobbning och härskartekniker på arbetsplatsen än som dör av olyckor orsakade av farlig arbetsmiljö. Att införa regelbunden träning i civilkurage och konfliktingripande skulle i så fall rädda liv.

”Enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, inträffar årligen omkring 2,8 miljoner arbetsrelaterade dödsfall. Drygt 380 000 av dem är dödsolyckor. Av dödsfallen beror 14 procent på olyckor och 86 procent på sjukdomar. Att människor dör, blir sjuka eller slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp antalet sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Varje arbetsrelaterad död är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.” (Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, DN, 27 april 2019.)

Per Herngrens texter om
Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker
Kort träning om att ingripa när nån blir avbruten
image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!