Reträtt för kyrkor om ickevåld & civilkurage

  • Hur kan ickevåld bryta tystnadskultur i kyrkor?
  • Vad har Gandhi, queer och feminism med varandra att göra?

Boka kurs med Per Herngren

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Beställ kurs med Per till er organisation

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Arrangera reträtt om ickevåld i din församling eller i din kommunitet. Reträtterna har som tema motstånd och ickevåld i den kristna traditionen. Vi reflekterar över vad det kristna budskapet innebär i dagens värld och hur vi kan och bör agera inför våld och orättvisor. Förutom reflektioner blir det tid för bön, tystnad, tid i ensamhet och samtal med varandra.

Tid: Reträtterna är från en till sju dagar.

Reflektion

Ickevåldets kristna tradition, vad kan vi lära oss av de kända kristna pacifisterna? (Dorothy Day, Martin Luther King, Thomas Merton, bröderna Berrigan m fl)

Hur utmanar ickevåldet våra liv?

Hur hanterar vi vår rädsla inför motståndets konsekvenser? 

Träning i ickevåld och konflikthantering

Gnostikerna har fel igen. Konferenser, upplysning, föredrag, information, andlig utveckling och medvetandegörande används i tron att det kommer tillrätta med våld, mobbning, förtal, sexism och trakasserier. Traditionen av ickevåld har gått åt andra hållet. Vi kan inte lära oss cykla bara genom insikter och föredrag. Vi behöver öva. Samma sak gäller färdigheter i att vara medmänniska, som att exempelvis stoppa mobbning eller motverka sexism. Under de senaste trettio åren har därför tränare från hela världen utvecklat metoder att öva i ickevåld.

Kurs i att hantera mobbning och förtal

Teori och övningar där vi lär oss att ingripa utan att fastna i defensiva eller våldsamma mönster.

Vi får öva oss på nya ickevåldsliga och feministiska metoder för beslut, som konsensus, stämningsunderlättare, sexismobservatörer, förslags- och beslutsrundor, personlig rapport, medling, principstyrda förhandlingar.

Kurs i ickevåld och civil olydnad

Kyrkoledare från hela världen (Uppsala 1983) och de svenska kyrkorna (J83, Jönköping 1983) har genom Liv & Freddokumentet uppmanat sina medlemmar att pröva ickevåld och civil olydnad som effektiv metod mot kärnvapen. I Sverige har de svenskkyrkliga biskoparna 1998 lyft fram civil olydnad som effektiv metod även för andra frågor. Men civil olydnad får inte användas lättvindigt eller oförberett. Församlingarna har ansvar att förbereda sina medlemmar.

Kursen tar upp samtal om misstag och erfarenheter av civil olydnad. Öppenhet, ickevåld, demokrati diskuteras. Vi övar oss i att uppträda lugnt och civiliserat i stressade situationer. Vi övar oss också i metoder att motverka våld från de egna eller åskådare.

Kostnader

Vi försöker hålla omkostnaderna låga. Ingen i får någon egen vinning från kurser och reträtter.

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!