Reträtt för kyrkor om ickevåld & civilkurage

  • Hur kan ickevåld bryta tystnadskultur i kyrkor?
  • Vad har Gandhi, queer och feminism med varandra att göra?

Arrangera reträtt om ickevåld i din församling eller i din kommunitet. Reträtterna har som tema motstånd och ickevåld i den kristna traditionen. Vi reflekterar över vad det kristna budskapet innebär i dagens värld och hur vi kan och bör agera inför våld och orättvisor. Förutom reflektioner blir det tid för bön, tystnad, tid i ensamhet och samtal med varandra.

Tid: Reträtterna är från en till sju dagar.

Innehåll

Reträttledare

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige.

Han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985. Och han har lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Mer om Per Herngren och kurser i konflikthantering och civilkurage

Ickevåldets kristna tradition, vad kan vi lära oss av de kända kristna pacifisterna? (Dorothy Day, Martin Luther King, Thomas Merton, bröderna Berrigan m fl)

Hur utmanar ickevåldet våra liv?

Hur hanterar vi vår rädsla inför motståndets konsekvenser? 

Även kurser i ickevåld och konflikthantering

Gnostikerna har fel igen. Konferenser, upplysning, föredrag, information, andlig utveckling och medvetandegörande används i tron att det kommer tillrätta med våld, mobbning, förtal, sexism och trakasserier. Traditionen av ickevåld har gått åt andra hållet. Vi kan inte lära oss cykla bara genom föredrag. Vi behöver också öva oss. Samma sak gäller färdigheter i att vara medmänniska, som att exempelvis stoppa mobbning eller motverka sexism. Under de senaste trettio åren har därför tränare från hela världen utvecklat metoder att öva i ickevåld.

 Läs mer om aktuella kurser i ickevåld & Proaktivt Konfliktingripande

Kurs i att hantera mobbning och förtal

Teori och övningar där vi lär oss att ingripa utan att fastna i defensiva eller våldsamma mönster. Forumspel och rollspel används. Dessutom har Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber utvecklat en ny metod, dilemmaspel, för att avslöja och hantera sofistikerad mobbning och sexism i ”snälla och vänliga” grupper.

Tid: 1-2 dagar. Läs mer om kurser i Proaktivt Konfliktingripande

Kurs i effektiva och demokratiska metoder för beslut

Vi får öva oss på nya ickevåldsliga och feministiska metoder för beslut, som konsensus, stämningsunderlättare, sexismobservatörer, förslags- och beslutsrundor, personlig rapport, medling, principstyrda förhandlingar.

1-2 dagar Läs mer om kurser i Proaktivt Konfliktingripande

Kurs i ickevåld och civil olydnad

Kyrkoledare från hela världen (Uppsala 1983) och de svenska kyrkorna (J83, Jönköping 1983) har genom Liv & Freddokumentet uppmanat sina medlemmar att pröva civil olydnad som effektiv metod mot kärnvapen. I Sverige har de svenskkyrkliga biskoparna 1998 lyft fram civil olydnad som effektiv metod även för andra frågor. Men civil olydnad får inte användas lättvindigt eller oförberett. Församlingarna har ansvar att förbereda sina medlemmar.

Kursen tar upp samtal om misstag och erfarenheter av civil olydnad. Öppenhet, ickevåld, demokrati diskuteras. Vi övar oss i att uppträda lugnt och civiliserat i stressade situationer. Vi övar oss också i metoder att motverka våld från de egna eller åskådare.

1-7 dagar

För att boka in kurs eller reträtt, kontakta:

Per Herngren
Sandeslätt 54
SE-424 36 Angered
070-88 77 211

Mejl:
per.herngren(snabel-a)gmail.com
konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Kostnader

Vi försöker hålla omkostnaderna låga. Ingen i får någon egen vinning från kurser och reträtter.

Bli kreativ med texten och dela idéer!