Innehåll för kurser i civilkurage och konflikthantering

Boka kurs med Per Herngren

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Beställ kurs med Per till er organisation

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Nedanstående är några exempel på schemainslag från ett spektrum av kurser i samarbetstekniker och konflikthantering, allt från situationer på arbetet till våld på gatan. Vid beställning av kurs väljer organisationen givetvis inriktning utifrån behov.

Observera att alla pass och övningar nedan skulle ta ett par veckor så de olika kurserna innehåller urval beroende på inriktning och nivå.

Kursinledning

Presentation av deltagare, önskemål, behov. Kurs, syfte, schema.

Övning och metodik: Konfliktlinje. Ingripa, rollomvandling, scenomvandling, stärka motpart, passiv, säga ifrån.

Bakgrund

Historia, schema, Ingripande Konflikthantering, legitimerad tränare, Konfliktspel, forumspel. Inbjudningar, mer info.

Kursens förutsättningar

Frivilliga övningar. Övning – ej verklighet. Verktyg, tekniker färdighteer – ej svar. Roll och lämna rollen. Tipsar och breddar vår repertoar . Ej teaterkurs. Anti-pedagogik, Kursens metodlista (co s 261)

Ingripa och träning

Ickevåld. Passiv, titta på, tredje part, gruppens ansvar. Vem äger konflikten? Inte bara för de duktiga. Kunskap i kroppen kontra information. Disposition kontra medvetande. Merleau-Ponty, Bourdieu, Teknikinventering, ryggmärg. Träning Gandhi.

Funktioner från feminism och ickevåldsrörelsen

Avlasta – inte lasta över. Dela upp deltagare i funktioner: tidsunderlättare, stämningsunderlättare, hustomte, maktingripare, förståelseunderlättare, sekreterare, (Se  s 185), Förberedelse i funktionsgrupper

Fredsbevarande

Fredsbevarare. Våld, hotfull, trakasseri, panik. Ingripande riktning: offer, förövare, åskådare, andra ingripare. Situationsomvandling, rollomvandling.

Vardagsvåld

rån, pistol, kniv, sten, spark, knytnäve, misshandel, gäng, vandalism. Trakasserier och psykiskt våld.

Integritetskränkning, stalker, förföljare. kroppsavstånd.

Folkmassor och grupper

Chock, paralysering, utbrott. Folkmassor: panik, bränder, skjutande, tårgas. Uppviglare, provokatörer, martyrer.

Våldets advokater: hindrare, diversity, bestraffare, neutrala, opartiska, antimoralister. Skydda motparten. Lynchning. Fiendebilder, reaktiva, osynliggöra parter, omyndigförklara.

Psykotiska, drogade, flytta på, köra ut, psykopater.

Samspel

Faror: Otränade, ej samtränade. Missförstånd, utpekad som fiende. Tillit, tystnadslöfte, säkerhet, skydd: intervju, förhör.

Makt och förtryck

Problem i grupper

makt, förtryck, problem, sak o person ( 213-234) Forumspel ( s 251) Mobbning och bestraffande. Avbruten och ignorerad. Baktala, skitsnack, antydningar, ryktesspridning, uthängning, storgrupp. Rituella mord på ledare, utfrusning, skamning, stämpling, psykisk trakasseri, hantera psykopater, skuldbelägga offret, balansera övergrepp, skylla på offret.

Skiljedom, upprättelse, försoning.

Sexism

Särskilja, idealisera, identitet/utanför/annorlunda. Monopoliserad kunskap.

Underordning, rokad, könsidentifiera, annangöra, nedlåtande, hån. Svaghet-styrka: gråta, ilska.

Broderlig, faderlig, förmyndare, paternalism, maternalism, representera. Peka ut som offer, hjälplös, riddare. Objektivera, homosocialisation

Oönskad flört, ond tro, tafsa, sexuella trakasserier, antasta.

Heterosexism

Homofobi, särskilja, heteronormativt, rolltilldela, terapeuten, exotisera, idealisera, outa. Undergräva/mångfaldiga kön, queer.

Rasifiering

Etnocentrism, rasism, nationalism, ableism, åldersism

Urskilja, avskilja, gruppera, kategorisera, annangöra, kolonialisera, imperialisera, exotisera, idealisera, äkthet, autentisk identitet, förtryckta blir elit, lyckosamt kompenserad, visdom, ren, oförstörd, naturlig, kroppslig, sexualiserad, marginalisera, osynliggöra parter, göras tillgänglig, betitta, integrera, segregera, reducera, naturalisera, offer, tycka synd om.
Kultur som nytt rasbegrepp. Olikhet – mångfald – mångkulturell. Kulturrelativism – olikhet blir likhet blir annorlunda.

Klassism

Leda, representera, disciplinera, lojalitet, exploatera, hjälpa, segregera. Erkännande: tacksamhet, uppskattning, självförverkligande-i-arbetet, lönearbete som korrupmption, subjektivering.

Bryta medelklassideologier: jagbudskap, låg tonhöjd, självkontroll, ej ingripa, privatisera. Utrymme för att bli arg. Utrymme att vara olik.

Intersektionalism

Annangöra i solidaritet – också, även, precis som. Sexualisera kultur. Avsexualisera ålder, kroppslighet, dubbla offer, offer/förtryckare, makthavare/offer.

Grupp och samarbete

Offerroller och fiendebilder. Bryta vi-dom, Stärka motparten. Stödja motparten när denne är förtryckt. Från defensiv till självklar, sårbar försoning, förlåta, respektera varandra

Samtalsövningar

Par eller triadövningar: Dialog, styrt lyssnande, dialektisk diskussionsteknik. Representera: rätt-vi-alla-jag-du. Säga ifrån, höja rösten, gräla, skälla, skrika, skällsord, visa ilska.

Makt i samtal och beslut

Makttekniker s 213, Maktspråk och maktbeteenden s 215. Triad eller parövningar, pröva att bryta olika maktspråk.

Intimitetens konsensus. Grupptryck. Konflikträdsla. ”Du skapar ju konflikter” Självcensur. Förhandlar i huvudet. Splittring, jargong, ironi, patetisk, girafföron, moralism, antimoralism, besserwisser, bulldoser, dominera, ta på sig allt ansvar, låsa sig, trotsa, nedvärdera, representera, favoritämne, sanningssägare, sakfixering, formalism, expressionism, jag är sån, känslosam, terapeut, psykologisera, belasta, säger bara sanningen, vampyr, informalism, flörta, beskydda, ointresse, lojalitet, allians, upprepning, negerad uppskattning, asocial pratsamhet, självlyssnare, ej lyssnar, undvika att dras in..

Makt i beslut: Göra exakt vad man lovar, problemlösaren, pragmatism, utopism, stämpla som omöjligt, ointresse, konflikträdsla, brandman, släta över, pyroman,

Makt inbyggt i gruppen: Rävar, erfarna, intimitetens konsensus, gruppen värderar inlägg olika, auktoritär personlighet, grå eminenser, klamra sig fast vid det som är, svansen, avhoppare, löshästar, hoppjerkar, preliminärt, bromskloss, protest

Propaganda: Konflikten, parterna, två parter, se båda sidorna. Osynliggöra, opartisk. Rättfärdiga. Om man får förenkla.

Sekterism: Motargument som bekräftelse, metadialog, bryta mentorskap och idealisering. Insatta och utomstående får olika information. Snällhetens murar.

Manipulation: Smutskasta genom att negera, bekännelse av sina svagheter, alliera bundenhet, stöd som hot.

Demokrati

Metoder för beslut. Mötestekniker. Mötesövning. Beslutsövning: framtida kurser. Övning. Beslutstekniker Rösta, konsensus/vetorätt, ledarstyrt, skiljedom. Reservera sej, ställa sej utanför, veto.

Antal invididuella relationer n(n-1)/2. 5=10, 7=21, 9=36, 11=55, 250=31 125.

Möjliga stigar: Gruppövning: 2 problem/lapp, samtala, vad göra. Öppna upp – ej övertala (från AVP).

Funktioner

Ta tillbaka, stärka eller fördela auktoritet. Avlasta. Stärka konflikt. Undvika konflikt. Bryta förtryck. Lösa problem. Funktionärer samarbetar utan att belasta gruppen.

Träning för tränare i konfliktingripande

Kursledarskap, leda rollspel, ledarroll, upplägg. Anti-pedagogik, success stories, grupptryck, sekterism, hjärntvätt, manipulering.

Pers texter om:

härskartekniker
feministiska mötestekniker
vetenskap och teori kring konflikthantering

Effektivare möten kan spara in 20 procent av arbetstiden

Per Herngren leder även kurser i effektivare och mer jämlika möten. Enligt Dale Whelehan, en forskningsledare för en studie, gav deras undersökning att effektivare möten kan spara in 20-30 procent av arbetstiden. För en mindre arbetsplats motsvarar det kostnad på hundratusentals kronor per år.

”Enligt Whelehan visar studien att den genomsnittliga arbetstagaren förlorar två till tre timmar varje dag på grund av dåligt strukturerade möten, dålig teknikimplementering och enkla distraktioner.

– Så fyradagarsveckan är redan här, vi kan bara inte se den eftersom den är begravd under dessa föråldrade metoder, säger han.”

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!