Ta hand om flyktingar – kolonial praktik

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen