Texter om rasifiering

Rasifiera är handlingar som särskiljer, överordnar och underordnar människor med hjälp av utseende, nationalitet eller kultur.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!