ledare

Skicklig inkompetens

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Ledarfixering

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen