Neurondemokrati

Jag försöker här undersöka neurondemokrati. Ursäkta, texten är anteckningar i själva undersökningen och den är därför inte så enkel om man inte är insatt i begreppen. Förhoppningsvis finslipas den så den blir lättare att följa.

Här är några egenskaper och funktioner som tycks vara avgörande för neurondemokrati.

 • Neurondemokratier är myller av demokratier som samverkar och motverkar varandra.
 • Varje demokrati i neuronnät består av max åtta personer i varje demokratisk grupp (neuron). Antalet parrelationer i gruppen, n(n-1)/2, skulle i större grupper bli så stort att det producerar tröghet och härskartekniker i det demokratiska samtalet.
 • Demokratierna (neuronerna) är i ständig träning.
 • Demokratierna experimenterar, misslyckas och finslipar demokratin.
 • Demokratierna är performativa. De förverkligar jämlikhet och demokrati, eller misslyckas.
 • Demokrati är process. Beslut är avbrott i demokratin. Beslut kan också ha funktionen att avvika i en ny riktning. I ett rhizom kan extra näring eller rotknölar skapa avvikelse i nya riktningar.
 • Döda eller isolerade neurondemokratier tar bara beslut om sig själva. Neuronnät intervenerar istället i varandras demokratier. Demokrati blir då ett nät av demokratier som intervenerar i andra demokratier. Ifall interventionerna innebär ömsesidig träning revolutionerar demokratierna varandra. De kan också stoppa och utestänga varandra.
 • Neurondemokratier är mer meshnätverk än stjärnnätverk. Men demokratiska meshnätverk innehåller ofta stjärnnätverk.
 • Neurondemokratier styrs inte av en central demokrati (kejsardemokrati).
 • Neurondemokratier styrs inte av enskilda centrala principer.
 • Neurondemokratier styrs inte av instrumentellt handlande så som algoritmiska byråkratier.
 • Neurondemokrati är komplexitet. Komplexitet är något som inte kan styras centralt. Med tiden blir komplexiteten självorganiserande och därför enklarare än komplicerade centralstyrda system. Komplexitet blir enkelt. Centralstyrning blir komplicerat.

Per Herngren
14 maj 2023, version 0.1

Referens

Texter om komplexitet och ickelinjär befrielse.

Texter om Karen Barad och queer materia.

Texter om Gilles Deleuze.

Texter om performativ.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!