Konsensus som beslutsmetod

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen