Texter om organisation

Jämlikt samarbete bryter sig ur individuell duktighet

 • Strukturlöshetens tyranni

  En av de feministiska texter som betytt mest för ickevåldsrörelsen är Jo Freemans ”Strukturlöshetens tyranni” från 1970. Texten är en skarp uppgörelse med myten om ledarlösa och strukturlösa grupper inom feminismen. Det finns helt enkelt inga strukturlösa grupper (1). Hela idén är en rökridå för de starka att etablera hegemoni utan att bli ifrågasatta. Idén …

  Strukturlöshetens tyranni Läs mer »

 • Pacifism bortom individualism

  Vad innebär pacifism ifall vi använder begreppet på en gemenskap? Ett sätt att ta sig ur individualistiska föreställningar om politisk förändring är att översätta gamla individualistiska begrepp till gemenskaper och grupper. Här är ett förslag på definition av att vara pacifistisk. En organisation är pacifistisk ifall den har som praktik, beslut, princip eller moral: att …

  Pacifism bortom individualism Läs mer »

 • Antalet styr gruppens möjligheter

  Enligt en undersökning(1) har bara hälften av männen i USA någonsin pratat i stora grupper. Ungefär 60 procent av kvinnorna i USA har aldrig pratat i stora grupper. Oberoende av gruppernas storlek är det sällan fler än sju som talar med varandra. En större grupp än sju personer förvandlar en allt större andel till passiva …

  Antalet styr gruppens möjligheter Läs mer »

 • Olydnad på arbetsplatser

  Jan Ch Karlsson, professor i sociologi, har skrivit en bok om motstånd på arbetsplatser. Där utvecklar han begreppet organisatorisk olydnad. Hans arbete är en del av en allt starkare forskning kring maskning, organisatorisk olydnad och motstånd på arbetsplatser. Jag undersöker här om det möjligen blir fruktbart att ändra ansatsen något. Vad är organisatorisk olydnad?InnehållVad är …

  Olydnad på arbetsplatser Läs mer »

 • Simmel & motstånd

  Georg Simmel och Gabriel Tarde är socialpsykologins föräldrar. De är klassiker både inom sociologi och socialpsykologi. Tarde verkade i slutet av artonhundratalet och Simmel strax efter vid början av sekelskiftet. Den här texten består av anteckningar om hur Simmel skapar teorier som hjälper oss att förstå motstånd och befrielse. Fragment av samhälletInnehållFragment av samhälletSamhällenFragment av …

  Simmel & motstånd Läs mer »

 • Bortom styrmodeller

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!

Rulla till toppen