Texter om organisation

Jämlikt samarbete bryter sig ur individuell duktighet

 • Beställ kurs i civilkurage & konflikthantering

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Civilsamhället rekryterar oss att regera: Michel Foucault

  Det är inte så att enbart ”regeringen” regerar. Civilsamhället rekryterar organisationer och medborgare, protestgrupper och rebeller, att vara med och regera. Undersöker vi var olika beslut tas upptäcker vi att flertalet av de som lyder tar beslut. De som underordnar sig tar tillsammans fler beslut än den så kallade ”regeringen”. Och många av ”regeringens” beslut…

 • Texter om organisation

  Jämlikt samarbete bryter sig ur individuell duktighet

 • Organisationer blir samhällen – befrielse från metodologisk nationalism

  Metodologisk nationalism sätter likhetstecken mellan samhället och nationalstaten. Journalister, forskare och aktivister tycker sig se skepnaden av Samhället, en stor sfär som innesluter oss. Och den där sfären verkar ha något sorts centrum, en regering. Identitet mellan samhälle och stat producerar en form av vidskepelse. Vidskepelse ska inte förstås som rena fantasier utan som en…

 • Skydda organisationen från flöden av information och kommunikation – blackboxing

  I folkrörelser, arbetsgrupper och motståndsgrupper riskerar informationsteknologi att förlama arbetet. Detta händer när information stockar sig och skapar fördämningar, vad som kallas information-overload. Dessa flöden av information kan komma från andra organisationer eller uppstå inom den egna organisationen. En motståndsgrupp behöver organisera sig så att den skyddar organisationen från att översköljas av information och kommunikation.…

 • Förslag till organisation för plogbillsgrupper

  Sedan 1992 med Hopp & Motstånd och Avrustningslägret och senare Svärd till Plogbillar har vi diskuterat hur vi utformar formella organisationer inom plogbillsrörelsen. Vi behöver ha med så många som möjligt av de intresserade i dessa diskussioner. En ny organisation bör i ett första skede vara lätthanterlig och smidig, jag föreslår en liknande struktur som…

 • Innovativa team

  Boka kurs för arbetsgrupper och team. Deltagarna tränar praktiska tekniker för att intensifiera möten. Hur blir gruppen mer innovativ? Hur blir vi kreativa tillsammans? Under kursen finslipas tekniker för att avlasta gruppen från ’information overload’, irritation och energidränering. Att bryta informationströtthet görs bland annat genom metoder för blackboxing, tekniker för att skydda gruppen från information.…

 • Strukturlöshetens tyranni

  En av de feministiska texter som betytt mest för ickevåldsrörelsen är Jo Freemans ”Strukturlöshetens tyranni” från 1970. Texten är en skarp uppgörelse med myten om ledarlösa och strukturlösa grupper inom aktivism och feminism. Det finns helt enkelt inga strukturlösa grupper (1). Idén är en rökridå så starka och dominanta ska kunna etablera hegemoni utan att…

 • Pacifism bortom individualism

  Vad innebär pacifism ifall vi använder begreppet på en gemenskap? Ett sätt att ta sig ur individualistiska föreställningar om politisk förändring är att översätta gamla individualistiska begrepp till gemenskaper och grupper. Här är ett förslag på definition av att vara pacifistisk. En organisation är pacifistisk ifall den har som praktik, beslut, princip eller moral: att…

 • Antalet styr gruppens möjligheter

  Enligt en undersökning(1) har bara hälften av männen i USA någonsin pratat i stora grupper. Ungefär 60 procent av kvinnorna i USA har aldrig pratat i stora grupper. Oberoende av gruppernas storlek är det sällan fler än sju som talar med varandra. En större grupp än sju personer förvandlar en allt större andel till passiva…

 • Olydnad på arbetsplatser

  Jan Ch Karlsson, professor i sociologi, har skrivit en bok om motstånd på arbetsplatser. Där utvecklar han begreppet organisatorisk olydnad. Hans arbete är en del av en allt starkare forskning kring maskning, organisatorisk olydnad och motstånd på arbetsplatser. Jag undersöker här om det möjligen blir fruktbart att ändra ansatsen något. Vad är organisatorisk olydnad?InnehållVad är…

 • Simmel & motstånd

  Georg Simmel och Gabriel Tarde är socialpsykologins föräldrar. De är klassiker både inom sociologi och socialpsykologi. Tarde verkade i slutet av artonhundratalet och Simmel strax efter vid början av sekelskiftet. Den här texten består av anteckningar om hur Simmel skapar teorier som hjälper oss att förstå motstånd och befrielse. Fragment av samhälletInnehållFragment av samhälletSamhällenFragment av…

 • Bortom styrmodeller

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Organisationsegoism

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Räfflad organisation – inte platt

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!