Smeder – en ickevåldsgrupp

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen