Texter om rättigheter

Rättigheter skyddar i en gemenskap
gentemot gemenskapen

 • Nancy Frasers kritik av identitetspolitik

  En sen sommarnatt läser jag ett par av Nancy Frasers artiklar och böcker. Hon skiljer analytiskt på omfördelning (ekonomisk omfördelning, socialism) och erkännande (Adam Smith, Hegel, lika rättigheter). Under sextiotalet fanns en kritiken från svarta, gay, feminister gentemot den socialism som fokuserade på klassfrågor: Kritiken bestod i att erkännande inte kan reduceras till omfördelning av …

  Nancy Frasers kritik av identitetspolitik Läs mer »

 • När rättigheter legitimerar makt

  Utkast för Mode & Motstånd av Otto von Busch och Per Herngren (Korpen, 2016) Otto: Vi tänker oss ofta frihet som definierad genom individens okränkbara rättigheter, att göra vad vi vill (så länge vi inte skadar andra), och mode är ett mycket kraftfullt symboliskt system för att manifestera denna frihet; vi klär oss fritt och …

  När rättigheter legitimerar makt Läs mer »

 • Ickevåldsrätten

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!

Rulla till toppen