Ickevåldsrätten

Rätt knyter i ickevåldsrätten an till traditionen av folkrätt, naturrätt och allemansrätt. Ickevåldsrätten har använts som ansvar och skydd på Hopp & Motstånds ickevåldsreträtter, av kommuniteten Fikonträdet i Hammarkullen, samt vid Vapeninspektion Bofors Defence civila olydnadsaktion 2002.

Skydd mot fysiskt våld

 • I vår verksamhet har du rätt till skydd mot hot och våld.
 • Samtidigt har du ansvar att tillsammans med andra hindra den som använder fysiskt våld.

Skydd mot trakasserier

 • Du har rätt att slippa bli utsatt för fysiska, psykiska eller sexuella trakasserier.
 • Tillsammans med oss har du ansvar att skydda den som blir utsatt.

Skydd mot särbehandling

 • Du har rätt att slippa bli särbehandlad på grund av klass, etnicitet, kön, ålder, yrke, läggning, särdrag, ideologi, religion eller på grund av misslyckanden, egenskaper eller personlighet.
 • Samtidigt har du ansvar att motverka fördomar och se till att andra behandlas jämlikt.

Skydd mot att skämmas ut

 • Du har rätt att slippa bli utpekad eller misstänkliggjord. Du har rätt att slippa bli baktalad för handlingar, ideologi eller yttranden. Du har rätt att slippa bli utpekad som problem, eller med andra ord; att slippa bli mobbad. Förutom ickevåldsrätten har du också ett juridiskt skydd mot mobbning.
 • Samtidigt har du ansvar att hindra att någon pekas ut som ett problem.
 • Rättvis prövning och möjlighet att försvara sig: Om någon har synpunkter, kritik eller anklagelser mot dig ska de framföras till dig direkt eller via en vederbörlig instans som koordineringsgrupp, makthanterare, förtrycksingripare, ombudsperson, skiljedom eller rättegång. Du ska slippa bli utsatt för privata rättegångar och skamstraff som offentlig förnedring, ryktesspridning, personangrepp eller baktaleri. Förutom ickevåldsrätten har du också ett juridiskt skydd mot förtal oberoende om förtalet är sant eller falskt.
 • Med hjälp av oss andra har du ansvar att stoppa någon från att föra fram anklagelser eller kritik bakom ryggen på andra.

Skydd för integritet och mot uthängning

 • Du har rätt att slippa oönskad flirt och beröring.
 • Samtidigt har du ansvar att ingripa om någons integritet kränks.
 • Du har rätt att dela med dig av funderingar, kritik eller bekännelser utan att riskera att det förs vidare. Du har rätt att själv få välja när du ska framföra eller offentliggöra dina åsikter.
 • Själv har du ansvar att stoppa personer som för vidare yttranden som inte uttalats offentligt.

Version 1.23,  maj 2002

Bli kreativ med texten och dela funderingar!