Texter om realism

Realismens frestelse är att representera det verkliga och på så sätt undvika att bli verklighet

 • Texter om realism

  Realismens frestelse är att representera det verkliga och på så sätt undvika att bli verklighet

 • Kritik av realism och kolonialism – Homi Bhabha

  Kolonialism behöver realismen för att organisera och rättfärdiga kolonialismen, menar Homi Bhabha. Realismen presenterar vad som verkligen pågår, och kolonialism kan med realismen återskapa sig som upplyst och insatt. Som mer upplyst än de som kolonialiseras. Under artonhundratalet skapade litteraturen realismen som en berättarkonst.  Det är en genre som beskriver det verkliga på ett verkligt …

  Kritik av realism och kolonialism – Homi Bhabha Läs mer »

 • Språk och materia bortom dualism – Karen Barad

  Föreställningen om en dualism mellan språk och materia skapar två ytterlighetspositioner som gärna reducerar vad som händer till antingen det ena eller det andra. Språkkonstruktivism skulle vi kunna kalla den ena sidan. Den menar att vi inte kan relatera till den rena materian. Vi kan bara uppfatta och tala om saker och ting. Genom att …

  Språk och materia bortom dualism – Karen Barad Läs mer »

 • Materialism eller realism

  Vetenskap, myt, andlighet, filosofi, mystik, fundamentalism gör ibland påståenden om världen som om själva påståendet inte skulle vara del av verkligheten. ’Verkligheten finns.’ ’Det finns något övernaturligt.’ ’Det finns en verklighet oberoende av språket.’ ’Vi kan inte veta något annat än vår upplevelse av omvärlden.’ ’Vi kan göra sanna påståenden om omvärlden.’ ’Det är vetenskapligt …

  Materialism eller realism Läs mer »

 • Realismen mystifierar: Latour, Harman

  Realismen motsäger solipsismens individualism: att bara min upplevelse av omvärlden är tillgänglig för oss. Realismen motsäger också social konstruktivism: att en del av världen är beroende av hur vi är med och konstruerar den. Realismen blir en filosofi om saker och tings oberoende. Traditionell realism påstår att världen finns oberoende av oss människor, och oberoende …

  Realismen mystifierar: Latour, Harman Läs mer »

Bli kreativ med texten och dela funderingar!