Antalet styr gruppens möjligheter

Enligt en undersökning(1) har bara hälften av männen i USA någonsin pratat i stora grupper. Ungefär 60 procent av kvinnorna i USA har aldrig pratat i stora grupper.

Oberoende av gruppernas storlek är det sällan fler än sju som talar med varandra. En större grupp än sju personer förvandlar en allt större andel till passiva åhörare. Min hypotes är att sju personer är det maximala antalet om man vill ha ett samtal med alla deltagarna snarare än att skapa en publik.

Antalet deltagare sätter olika typer av begränsningar. Här är några hypoteser kring antalet deltagare i en grupp.

Komplikationer i grupper med olika storlekar

(Siffrorna är alltså antalet deltagare i en grupp. < betyder här mindre än eller lika med. > betyder större än eller lika med.)

1 person. Bra för textskrivning, detaljerade förslag. Anses inte vara en grupp.

2 personer. Ganska bra för att skriva texter. Två personer är en kraftfull grupp som gärna bildas som undergrupper i större grupper. Som pargrupp räknas här både två personer som allierar sig med varandra och två personer som blir varandras motståndare.

<3 personer. Bra antal för att utarbeta komplexa förslag, ex matsedel.

4 personer. (2+2) Ett par bildas snabbt, sedan känner de andra två sig hopfösta. Detta skapar en spänning som tar kraft. 2+2 fungerar dock bra när deltagarna känner varandra och trivs med varandra.

5 personer. Bra diskussionsgrupp Fyra möjliga parbildningar, bryts upp, inga känner sig hopfösta.

6 personer. Bra diskussionsgrupp. Slasken kan känna sig hopföst.

7 personer. Gränsen för att alla ska kunna delta i ett samtal. Blir gruppen större ökar problemen med att få alla att delta nästan logaritmiskt (metafor).

8 personer. Deltagarna censurerar sig själv när de inte förstår eller har avvikande åsikter för att inte riskera att dominera gruppen eller förstöra samtalet.

>9 personer. Cirka hälften yttrar sig aldrig, flertalet yttrar sig sällan.

9-12 personer. Gränsen för ett informationsmöte om man vill att deltagare ska kunna ställa frågor tills de förstår. Observera att några inte ställer frågor i en sådan här stor grupp. Möjlig lösning blanda storgrupp med bikupor eller liknande.

>12 personer. Folk kan bara ställa en fråga innan de börjar dominera. Förstår de inte vid sin första fråga så begär de inte ordet igen. De som frågar fler gånger kan inte undgå att dominera och tysta andra som samlar mod för att yttra sig. Flertalet tystas automatiskt av större grupper än tolv. Detta gäller även i grupper som träffas hela dagarna, typ en klass. Men detta döljs av att flertalet kan yttra sig vid enstaka tillfällen. Om man yttrar sig någon gång i veckan så ”är man med”. Möjlig lösning: blanda storgrupp med bikupor, arbetsgrupp eller liknande.

Per Herngren
Skrevs ca 1996, version 0.1

Fotnot

  1. Referens saknas. Ifall någon hittar undersökningen kontakta mig.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!