Basgrupp som stöd under motstånd

Basgrupp är ett verktyg under plogbillsrörelsens ickevåldsträning, retreater, seminarier och läger. Alla deltagare har rätt att vara med i en liten grupp där de får stöd och kan dela med sig av funderingar. Basgruppen ger omsorg och avlastar andra grupper. Basgruppen brukar träffas en gång per dag.

 1. En viktig del av varje basgrupp är personlig rapport och ev stödsamtal efteråt
 2. Basgrupperna brukar ha namngiveriförbud. Om man har negativa kommentarer så undviker man att ange namn. Detta minskar risken för stämpling, förtal eller baktaleri. Om någon har problem med någon annan så kan denne ta upp det direkt med maktingripare som har tystnadslöfte.
 3. Det är viktigt att varje basgruppsträff är förberedd av någon. Annars blir de ofta sega och tråkiga. Rotera ex vem som ansvarar för vilken gång.
 4. En del basgrupper har ett tema som de fördjupar sig i under hela veckan utifrån olika infallsvinklar. Detta gör att basgruppen ger en möjlighet till kontinuitet som inte workshoparna kan ge. Ex Kärlek: förälskelse, flirt, sex, svartsjuka, familj. Andra förslag kan vara: Livsberättelser, kriser, rädsla, civil olydnad.
 5. Varje basgrupp väljer en person för hela veckan till koordineringsgruppen (som sen delar upp sig i 1 schemagrupp, 2 stämnings och förtrycksobservatörsgrupp, 3 protokoll/dokumentation/adresslista, 4 övergripande koordinering). Dessa grupper sätter upp protokoll på väggen
 6. Demokratin fungerar så att man går direkt till respektive grupp för att ge förslag eller invända mot beslut. Om man kräver det så erbjuder gruppen en förhandling.
 7. Det går också att prata direkt med basgruppens representant. Helst ej på basgruppstid.
 8. Undvik basgruppstid för beslutsdiskussioner. Om det är en stor viktig fråga som basgruppen vill engagera sig i kan ex förmiddagspasset användas.
 9. Varje basgrupp förbereder sketcher, lekar, poesi, dans eller något annat inslag till cabarén.

Schemat för en basgrupp kan ex se ut så här

 1. Personlig berättelse
 2. Stödsamtal om något har kommit fram under personlig berättelse
 3. Lek
 4. Samtal om ett tema
 5. Vem ansvarar för nästa gång.
image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!