Om olika former av ickevåldsträning

För att fungera övas ickevåld regelbundet

 • Civilmotstånd i krig

  Träna civilmotstånd – om att ingripa i krig och förtryck Under kursen tränar deltagarna olika metoder för civilmotstånd under krigssituationer: att ingripa vid politiskt våld, krig eller förtryck. Syftet är att träna tekniker för de som åker till krigsområden för olika former av ingripanden, eller för de som ska fungera som ickevåldslivvakter, följeslagare eller fredsobservatörer…

 • Omvandla samhället – Seda Aksoy intervjuar Per Herngren

  Han har tränat ickevåld sedan 80-talet, deltagit i otaliga aktioner och suttit fängslad i USA, England och Sverige. Per Herngren, en av världens mest erfarna ickevåldstränare, har ingen tvekan om att civilkurage kan leda till samhällsförändring. Det gäller bara att fokusera rätt och träna.– Det är inte extremister eller regeringar som är problemet, det är vår…

 • Kurser som kan beställas

  Övningar varvas med teori under Per Herngrens kurser. Utifrån organisationens önskemål och behov övar deltagarna ett spektrum av metoder för att ingripa. Det finns inga enkla fix eller trestegs-modeller. Istället bygger kurserna upp en mångfald av färdigheter hos både grupp och deltagare. Praktisk information om kurserna

 • Om olika former av ickevåldsträning

  För att fungera övas ickevåld regelbundet

 • Ickevåldsträning i skola, gymnasium och läroplan

  ”Skolväsendet vilar på demokratins grund” (Läroplan för gymnasieskolan, 2011). Men i ickevåld är demokrati inte bara en grund. Demokrati används mer som ett verb än ett substantiv. Demokrati är något som organisationer och samhällen ständigt behöver träna, praktisera, finslipa och utveckla i nya riktningar. I så fall behöver demokrati genomsyra samhällen och skolor snarare än…

 • Öva världsmusik och konflikthantering med David Bäck & Per Herngren

  En lärorik utbildningsdag!? För organisationen eller arbetsgruppen. Under korta övningar får deltagarna pröva på världsmusik med David Bäck och lära sig konflikthantering med Per Herngren. David Bäck spelar och övar gruppen i att aktivt sjunga, röra sig, trumma och spela till världsmusik. Per Herngren tränar gruppen på olika tekniker för civilkurage och att ingripa vid…

 • Filmer om träning i civilkurage och konflikthantering

  Korta filmer på internet om träning i ickevåld, civilkurage och konflikthantering. Beställ en kurs till er arbetsplats eller organisation.

 • Träning i civil olydnad

  Mohandas Gandhi menar att vi behöver mer träning i ickevåld än vad soldater behöver för att gå ut i krig. Samhällsförändring handlar mer om träning än om upplysning och information. Nedan är några idéer för att organisera ickevåldsträningar i er grupp. Träning i civil olydnad tar upp olika problem, teorier och praktiska övningar för aktioner.…

 • Civil olydnad och ickevåld behöver tränas och läras

  Mohandas Gandhi menade att ickevåld och civil olydnad är svårare att lära sig än att bli soldat. Man behöver alltså längre utbildning för civil olydnad än en militärutbildning. Om yrkessoldater runt om i världen får kanske två till fem års utbildning borde alltså en heltidsutbildning för civil olydnad bli, tja, säg tre till sju år.…

 • Ickevåldsträning från Ship to Gaza

  I midsommar träffade jag Ulf Carmesund. Han var en i besättningen på det lilla fartyget Sofia på väg med förnödenheter till Gaza när det 31 maj, 2010, blev kapat av Israeliska pirater. Medan vi satt i en trädgård vid Björkö hamn och grillade berättade Ulf hur han och en kvinna använde en klassisk fredsbevararteknik och…

 • Läsa före eller efter kurs i civilkurage och konflikthantering

  Texter att läsa före eller efter kurs i konflikthantering & civilkurage. Här finns också några poddavsnitt och kortfilmer om konfliktingripande och civilkurage. Om kurserna & kursledarenInnehållOm kurserna & kursledarenKortfilmer & poddMobbning & härskarteknikerKritik av konflikthanteringProblem med metoder inom konflikthanteringJämlikare mötesteknikerDemokratiBegreppOrganisationRasifieringGemensamma snarare än individuella lösningarKonflikter & konflikthanteringIckevåldTeori och forskningLäsa inför första kursenLäs bara det som är…

 • 100 härskartekniker – intervju om ickevåldsträning

  Thor Rutgersson intervjuar Per Herngren inför boken Demokratimodellen. Thor: Det kan vara svårt ibland, att stå emot orättvisor och förtryck – även i exempelvis en föreningsstyrelse. Det är inte ovanligt att en råkar ut för en del härskartekniker om en försöker påpeka att något är fel. Eller om en vill förändra. Vanligtvis pratas det om…

 • Konflikthantering och ickevåldsträning kapas av medelklass

  Ickevåldsträning frestas att omvandlas till ett medel för att producera medelklass. Medelklass är inte en egenskap hos vissa individer. Medelklass är snarare färdigheter och relationer som ständigt finslipar och återskapar sig. Detta görs på flera sätt. Som att producera sig som duktig och upplyst till skillnad från de andra, de oupplysta och de dåliga. På…

 • Innehåll för kurser i civilkurage och konflikthantering

  Nedanstående är några exempel på schemainslag från ett spektrum av kurser i samarbetstekniker och konflikthantering, allt från situationer på arbetet till våld på gatan. Vid beställning av kurs väljer organisationen givetvis inriktning utifrån behov. Observera att alla pass och övningar nedan skulle ta ett par veckor så de olika kurserna innehåller urval beroende på inriktning…

 • Ickevåldsträning för ungdomar

  Träna på realistiska situationer. Ickevåldsträning för ungdomar bygger på korta, enkla men realistiska övningar. Deltagare övar på vardagssituationer eller situationer som ungdomar kan hamna i. Det är extra viktigt under ickevåldsträning med ungdomar att ta bort moment i övningarna som gör att deltagare riskerar att i övningarna bli verkliga offer, eller att gamla trauman kommer…

 • Träning för tränare i konflikthantering

  Kurs i att att lära ut civilkurage, samarbetstekniker, ickevåld & konflikthantering. Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs. Lär dig bli kursledare Deltagarna övar sig att i leda övningar för att ingripa konstruktivt vid konflikter, skapa ett kreativt samarbete samt metoder för effektivare och mer demokratiska beslut. Deltagarna lär sig konstruera…

 • Konflikthantering vid diskriminering och sexism

  Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Jämlika metoder mot sexism och trakasserier: Under kursen övar deltagarna olika metoder för jämlikare samtal och samarbete. Deltagarna tränar sig dessutom att ingripa vid underordning, sexism eller trakasserier. Feminismen har de senaste åren undersökt hur olika system av makt och övergrepp korsar varandra. Dominans,…

 • Makt i värderingsövningar

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Snällhet och aristokrati i ickevåld

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Oanvändbar ickevåldsträning

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Kurser och träning i civil olydnad

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!