Om olika former av ickevåldsträning

För att fungera övas ickevåld regelbundet

Bli kreativ med texten och dela funderingar!