Företag förvandlar sig till kommunistiska diktaturer – Elizabeth Anderson

Ledningen i ett företag är en regering jämförbar med andra regeringar, enligt Elizabeth Anderson, professor vid University of Michigan. En regering är demokratisk ifall de underordnade på ett jämlikt sätt väljer och avsätter de som leder. Företagsledningen är en diktatur ifall de underordnade inte kan välja eller avsätta företagets regering.

Anderson visar i sin forskning att företag vanligen utvecklar sig till kommunistiska diktaturer. Företaget äger alla medel för produktion i det samhälle som dess regering regerar över. Detta kollektiva ägande är bokstavligen en kommunism, enligt Anderson. Istället för marknad används centralstyrning internt i företaget. Ett företag är utformat för att tränga ut marknaden.

Regeringen – företagets ledning – är i flertalet företag inte vald eller möjlig att avsätta av de underordnade. En sådan regering är en diktatur.

“The economic system of the society run by this government is communist. The government owns all the nonlabor means of production in the society it governs. It organizes production by means of central planning. The form of the government is a dictatorship. In some cases, the dictator is appointed by an oligarchy. In other cases, the dictator is self- appointed.” (Anderson, 2017, s 38.)

Är företag verkligen kommunistiska diktaturer?

Elizabeth Anderson använder begreppet kommunism som ett vetenskapligt begrepp med betydelsen kollektivt ägande samt toppstyrning. Med den definitionen blir exempelvis storföretag, Nordkorea och Sovjet kommunistiska diktaturer. Diktaturer kan dock använda olika medel för makt och kontroll. Det är inte självklart att våld och förtryck ger mer makt över underordnade än karriär, utvärderingar, bostadslån och personlig övervakning.

“The economic system of the modern workplace is communist, because the government— that is, the establishment—owns all the assets, and the top of the establishment hierarchy designs the production plan, which subordinates execute.” (Anderson, 2017, s 39)

Analys av Elizabeth Andersons analysmetod

Kollektivt ägandet inom ett företag skulle jag kalla socialism, men Elizabeth Anderson använder i sin forskning begreppet kommunism för kollektivt ägande. Det analytiskt vetenskapliga begreppet kommunism ska då inte blandas ihop med utopiska eller ideologiska föreställningar om kommunism och socialism.

När hon analyserar företag som samhällen så ska inte samhälle förstås som synonymt med företagets organisation. Samhälle är liv och relationer, politiska beslut och socialt umgänge. Samhällen kretsar kring torg, som exempelvis personalrum eller lunchmatsalen. Samhälle ska alltså inte reduceras till organisation. Men företagsorganisationen har vanligtvis svårt att överleva ifall de underordnade i företaget inte lyckas utveckla ett samhälle i symbios med organisationen.

Elizabeth Anderson använder en forskningsansats som ibland kallas platt ontologi, platt världsbild. Saker befinner sig på samma nivå snarare än att vara särskilda av olika skikt. Organisationer analyseras med samma begrepp och teorier istället för att skilja på en offentlig och en privat sektor, eller en lokal och en global nivå. Forskning skulle bli idealiserande om den tog över ideologin från den borgerliga revolutionen som föreställer sig stat, företag och föreningar som helt separata företeelser. Nyanser och specifika skillnader upptäcks ifall forskningen inte i förväg förutsätter skillnader.

Per Herngren
21 maj 2021, version 0.1

Referens

Elizabeth Anderson, Private Government how employers rule our lives (and Why We don’t Talk about it), New Jersey, Princeton University Press, 2017.

Per Herngren, Arbetsplatser organiserar diktaturer – Elizabeth Anderson, 2021.

Per Herngren, Frihet som maktmedel – diktaturer är inte totala, 2021.

Per Herngren, Företag tränger bort marknaden – Elizabeth Anderson, 2021.

Per Herngrens texter om demokrati.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!