Handbok för provokatörer och infiltratörer – eller för immunförsvar

Med åren har infiltratörer utvecklat tekniker som effektivt undergräver och stoppar organiserande för samhällsomvandling. En av de effektivaste metoderna för att undergräva organiserande har varit att ersätta innovativt arbete för att bygga nya strukturer med att peka ut aktiva som duktiga och dåliga.

Staten Sverige har inte verktyg eller vilja att krossa ickevåld och civil olydnad. De som vet bättre eller som vill provocera fram radikalare lösningar använder ofta effektivare medel än staten för att undergräva samhällsomvandling. Denna text handlar om medel som de-som-vet-bättre använder.

Speciellt tack till Lillasyster, en feministisk och maktkritisk tvärrörelse-grupp som kämpar mot utfrysning, förtal och övergrepp bland aktivister. De är på intet sätt ansvariga för texten men har gett stöd, kritik och tips som gjort att vi kunnat fortsätta kartläggningen av provokatörernas metoder.

Maktanalys av infiltration

Under senare tid har ickevåldsgrupper upptäckt ökad hets mot de som arbetar med feminism, vänster och djurrättsrörelse. Under ett halvår analyserade aktiva i svenska och engelska plogbillsgrupper hur olika hetsmetoder användes. I denna text valdes att presentera metoderna utifrån provokatörens perspektiv. Ett sådant perspektiv gör det förhoppningsvis lättare för grupper och engagerade att skydda varandra och oskadliggöra attackerna.

Det är ett missförstånd att tro att provokatörer och infiltratörer alltid är avogt inställda mot rörelsen. Vanligare är att de genom någon politisk insikt eller andlig uppenbarelse vet bättre än andra vad som är det rätta och riktiga sättet att förbättra världen. Eller det mest effektiva och realistiska. Eftersom de vet bättre behöver de inte underordna sig en argumentation utan kan manipulera, straffa och splittra för att få igenom sin vilja.

Strategi används här i betydelsen det som helt krossar en organisation. (Militärt: strategi är metoden för att vinna hela kriget.) Och taktik är det som undergräver eller krossar en del av verksamheten. (Militärt: taktik är metod för att vinna enskilda slag.)

En vanlig taktik för att attackera en organisation inifrån är att tajma det med när den attackeras utifrån. En motståndsgrupp går ibland igenom olika stadier av motgångar och förverkliganden. Sådana stadier kan vara att: 1. bli ignorerad 2. förlöjligad 3. smutskastad 4. utfryst 5. för att efter dessa stadier få ett allt bredare stöd för kampen.

Ifall organiserandet kommer igenom ignoreringsfasen kan de med en egen frälsande agenda se till att motståndet inte tar sig genom hånandet eller smutskastandet. De som vet absolut hur samhällen ska förändras motverkar, ofta omedvetet och ibland medvetet, att andras kamp förverkligar sina mål.

Strategi och taktik för hetskampanjer

 • Militant moralism är taktiken att peka ut de goda och de dåliga. De dåliga konfronteras eller baktalas för att de inte uppfyller ”rörelsens krav”. Deras livsstil är fel, de äter fel, de använder fel begrepp. Militant moralism fryser ut engagerade. Och de som är kvar förlorar kreativitet och initiativförmåga.
 • En taktik för att splittra en grupp är det omvända dubbelpratet vilken kommer från George Orwells roman 1984. Utnyttja gruppen visioner och ideologi från gruppen som ska splittras och vänd upp och ner på deras begrepp.
 • Taktik för dubbelprat: Kritik av rörelsens idéer och handlingar ska pekas ut som sekterism. Personangrepp framställs däremot som rättvis kritik. Splittra genom att kalla dem du smutskastar för splittrare. Om någon kritiserar destruktiva och kontraproduktiva metoder så peka ut dem som sekteristiska. ”Här behövs alla metoder.”
 • Använd offrens försök att försvara sig för att smutskasta dem. Använd aldrig argument utan påstå istället saker, och gör det på ett sådant sätt att vad än motparten säger så bevisar det att du hade rätt. Motarbeta varje försök till dialog, lyssnande, självrannsakan. Alla som inte är med är emot.
 • Legitimera våld med mångfald. Vi kan inte vara ensidiga. Båda metoderna är viktiga.
 • Legitimera våld med antisekterism. Vi ska välkomna alla. Vi utesluter ingen. Här ska alla få använda de metoder som inspirerar dem. Vi får inte bli en snäll sekt.
 • Skruvstädsmetoden: Stärk ytterligheterna, stärk de som vill ha total lydnad till lagen eller de som vill provocera genom trotsig olydnad. Krossa skapande kreativitet och ickevåldsmotstånd mellan total laglydnad och rebelliskt provocerande. Uppmuntra de trotsiga och de lydiga att alliera sig med varandra mot ickevåld och civil olydnad.

Förvandlas till agenter

 • Bli omedveten agent. En agent är någon som medvetet eller omedvetet gör det smutsiga jobbet åt någon maktordning.
 • Sprid rykten i form av antydningar och frågor. En smutkastningskampanj får inte kunna härledas till en person, då kan den alltför lätt oskadliggöras.
 • Se till att kritik mot den rätta läran blir tabu i organisationen. Detta rekryterar ännu fler omedvetna agenter som självklart påpekar när någon har fel. Dessa agenter kan blir vilande tills de triggas av någon som säger, äter eller gör fel. Då hugger de till direkt.
 • Visa tydligt att de som ingriper för dem som ”gör fel” inte har fattat. Och vänd dig bort från de som problematiserar och kritiserar läran. Genom att undvika ögonkontakt förlorar de egenskapen av person, de dör en social död.
 • Rekrytera nyfrälsta genom att idealisera dem. Stärk din relation till dessa agenter genom att öppet smutskasta alla som kritiserar nyfrälst dogmatism och renlevnad.
 • Ersätt solidariteten för utstötta och förtryckta med lojalitet med den egna gruppen.
 • Skapa en uppdelning mellan de rättfärdiga och de orättfärdiga. De som ser sig som de goda är lättare att manipulera. De ska senare hetsas mot de dåliga och orättfärdiga.
 • Säg inte emot någon av dina agenter. Det behövs inte och dessutom riskerar du en diskussion. Deras känselspröt märker av på gruppens reaktioner eller ditt gillande när de är på rätt väg.
 • Vädja inte till dina agenters elaka drag, vädja till deras ideal och känsla för rättskaffenhet. Det finns ingen mer hänsynslös än den som tror ha sanningen på sin sida.
 • Amatörprovokatörer tror ibland att agenterna måste hålla på den egna sidan. Det kan vara effektivare att utnyttja den neutrale och den tolerante. Denne tar inte ställning mot dina kampanjer, utan dumpar istället över problemet på ditt offer, tvingar denne att försvara sig mot rykten. Den neutrales ideologi är att offret delvis orsakat sitt eget problem. Och att den smutskastade bäst löser problemet själv. Genom att föreslå medling kan provokatören värva de neutrala till agenter. Medling neutraliserar eventuella ingripare och förstärker fokus på ditt offer som den som behöver lösa sina problem.

Skapa syndabockar

 • Se till att medlemmar inte kritiserar system eller strukturer utan angriper individer och grupper istället. Det är inte systemet som det är fel på utan ”dom där”. Undvik systemkritik mot exempelvis patriarkatet genom att skylla på enskilda, dåliga män (kan bytas ut mot vita, bögar, äldre kvinnor, västerlänningar, köttätare, tyskar, amerikaner). Det är inte systemets fel utan någras fel.
 • Se till att personen snarare än sakfrågan diskuteras. Om sakfrågan diskuteras finns risken att förståelse uppstår. Sak och person ska blandas ihop.
 • Hitta något verkligt misstag som något av dina offer gjort. Det blir bevis för att de är dåliga. Misstag kan förstoras upp och utnyttjas hur länge som helst.
 • Genom att bestraffa de som inte har korrekta åsikter via internet, mejlinglistor och på möten vänder nya potentiella medlemmar redan i dörren.
 • Eftersom dina åhörare på internet-forum inte möter offrets blick försvagas gruppmoralen. Det innebär att du kan vara elakare på mejlinglistor utan att riskera att någon ingriper mot dina angrepp.
 • Skuldbeläggandet av ”dom där andra”, håller effektivt dina lärjungar i schack. De dina vill gärna visa att de inte är på fel sida.
 • Nämn rykten i förtroende till enstaka personer som sedan gör samma sak. Rykten ska läcka i lagom takt så de inte uppfattas som hatkampanj.
 • Se till att du själv inte blir anklagad för förtal. ”Jag vet inte om det är sant men jag har hört från en aktivist att hon…” räcker för att ryktet snart ska anses vara sant. Om någon försöker spåra ryktet har du ryggen fri.
 • Skapa grogrund för hat  – klasshat, kvinnohat, manshat, rashat. Hatare binds till sitt hatobjekt. Hat är en underordnande känsla.
 • Skapa fiender – en känsla av vi och dom. Fiender behövs för kontroll, och för att bygga upp en egen homogen ideologi.
 • Utnyttja jantelagen. Påpeka fel hos alla som har ledande funktioner. Och påpeka fel hos de som gör aktioner: De som gör aktioner tror de är något. De tror att de är förmer än oss andra.
 • Civil olydnad ska karaktäriseras som enstaka händelser och ställas i motsats till det trogna långsiktiga arbetet.
 • Civil olydnad och varje aktion som du vill smutskasta ska karakteriseras som ett hån mot de som delar ut flygblad eller jobbar med det ”vardagliga, kontinuerliga arbetet”.
 • Pragmatisk utfrysning: Det skulle troligen skada oss att samarbeta med dem.
 • Offergöra som baktaleri: Det har ju varit en del problem bland dem. Ja, de är ju inte så populära.

Oskadliggör och exploatera gruppens ideologi

 • Smutskasta aldrig den infiltrerade gruppens ideologi, idealisera den istället. Upphöj den över all kritik och framställ den som ofelbar. Då blir den en oantastlig dogm som undergräver sig själv och kan utnyttjas för olika syften.
 • Oskadliggör visioner och ideologi genom att omvandla dem till kategorier som betecknar de som står på den rätta sidan och de som står på fel sida.
 • Lär av sekter, lyft fram äkthet. Ni är de äkta feministerna, de äkta socialisterna, de äkta klimataktivisterna. De oäkta behöver därmed sällan pekas ut, de pekas indirekt ut.
 • Se till att varje form av försvar mot smutskastningen betecknas som anti-rörelsen.
 • Om offren för smutskastningen känner sig illa behandlade av din kampanj så karaktärisera det som att de misstänkliggör rörelsen.

För manliga uppviglare – en räddande prins bland feminister

 • Det engelska gentlemannaidealet är effektivt för infiltration. Visa övertydligt att du låter kvinnor, flykting, yngre prata före dig, begär ordet och ta tillbaka det när en kvinna eller flykting begär ordet. Idealisera. Prata väl om andra kulturer, kvinnor, homosexuella, transpersoner. Bjud exempelvis fram någon kvinna du litar på för att säga sanningen. Lyssna uppmärksamt. Framhäv dig själv som en ringa och föraktfull varelse gentemot denna spröda vältaliga förespråkare för sanningen.
 • Lansera prinsessan och draken-feminism. Dom – kvinnorna – behöver den ickesexistiska mannen för att ge patriarkatet dödsstöten. Framförallt behöver de dig som är så lojal.
 • Oskadliggör kvinnor, flyktingar, prekariat som du inte kan kontrollera genom att framställa dem som offer, inte som aktörer och delaktiga i makt och motstånd. Det krävs en prins för att döda draken och rädda de stackars oskyldiga.

För kvinnliga uppviglare – osynliggör andra kvinnor

 • Osynliggör kvinnliga deltagare genom att hävda att de som gör motstånd är dominanta, självgoda, självhävdande maskulina.
 • Om kvinnor visar att de själva är del av en kamp – ”Vi gör ju också civil olydnad. Vi var ju också med på den aktionen” – så antyd att de går i männens ledband eller att de är älskarinnor åt de manliga motståndskämparna.
 • Det bästa är dock att ignorera att också kvinnor deltagit i besluten om de aktioner du vill smutskasta.
 • Det går också att osynliggöra kvinnorna genom att hävda att de blev överkörda av männen. Om kvinnorna hävdar att så inte är fallet, så är det bevis för att de faktiskt är manipulerade av männen.
 • Dölj att du indirekt kritiserar kvinnor som står på fel sida genom att hävda att kritik mot kvinnor är förräderi.

Utnyttja informalism och strukturlöshet

 • Om det inte finns valberedningar, gå med i varje grupp som dina offer är medlemmar i. Kom bara ihåg att aldrig baktala öppet eller att direkt håna dina offer. Antydningar och att värna rörelsens enhet är mer effektivt.
 • Karaktärisera all struktur och ordning som maktmissbruk, men se till att tillsätta dina anförvanter på nyckelposter: ordförande, kassör, arrangörer.
 • Se till att möten hålls i stora grupper (fler än åtta). Stormöten hindrar lyssnande dialog och främjar tillrättavisningar. Stormöten kan börja fungera som väckelsemöten där deltagarna tränar sig att rätta in sig i ledet. De som har invändningar får snabbt de rätta argumenten serverade av de (dina) som ju har svaren på alla frågor. Den som vill diskutera i storgrupp blir ofrivilligt och automatiskt dominant och kan därför tystas ner av de dina.

Per Herngren 
25 mars 2000, version 0.3

Speciellt tack till Tuss, Pelle, Annika som gett många synpunkter på texten.

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!