Handbok för provokatörer

Uppviglare och provokatörer, män och kvinnor, med en egen mission, har med åren kreativt utvecklat tekniker som effektivt kan stoppa en folkrörelse. En motståndsrörelse går igenom olika stadier av motgångar och segrar. Dessa kan vara att bli 1 ignorerad, 2 förlöjligad, 3 smutskastad, 4 utfryst 5 stöd för kamp. Om motståndet (ex civil olydnad) kommer igenom ignoreringsfasen, öppnas nya möjligheter för uppviglare att se till att motståndet inte tar sig genom hånandet och senare smutskastandet för då riskerar kampen att bli segerrik. Staten har i Sverige inte verktygen eller viljan att krossa civil olydnad, men det finns ingen anledning för provokatören att misströsta. Han eller hon kan göra det effektivare med andra medel. Det är dessa medel denna skrift handlar om.

Maktanalys av infiltration

Under senare tid har vi upptäckt ökad hets mot de som arbetar i feminismen, vänstern och djurrättsrörelsen. Under ett halvår arbetade vi med att ta reda på vilka metoder som användes. I denna text valde vi att presentera metoderna utifrån provokatörens perspektiv. Detta kan förhoppningsvis göra det lättare för grupper och individer att förstå och även oskadliggöra attackerna.

Det är ett missförstånd att tro att infiltratörer alltid är avogt inställda mot rörelsen. De kan lika gärna genom någon religiös uppenbarelse eller politisk insikt veta bättre än rörelsen vad som är det rätta, det riktiga sättet. Eftersom de vet bättre behöver de inte underordna sig en argumentation utan kan manipulera, straffa och splittra för att få igenom sin vilja.

Vi vill speciellt tacka Lillasyster, en feministisk och maktkritisk tvärrörelse-grupp som arbetar mot utfrysning, förtal och övergrepp bland aktivister. De är på intet sätt ansvariga för texten men har gett stöd, kritik och tips som gjort att vi kunnat fortsätta kartläggningen av provokatörernas metoder.

Strategi och taktik för hetskampanjer

 • Strategin är det omvända dubbelpratet vilken kommer från George Orwells roman 1984. Utnyttja dem du ska splittra och deras ideologi genom att vända upp och ner på begreppen.
 • Ordlista för dubbelprat: Kritik av idéer och handlingar är sekterism, personangrepp är rättvis kritik, motstånd mot makt är elitistiskt, demokrati är elitstyre. Splittra genom att kalla dem du smutskastar för splittrare.
 • Taktiken är att använda dina offers försök att försvara sig till att smutskasta dem. Använd aldrig argument utan påstå istället saker, och gör det på ett sådant sätt att vad än motparten säger så bevisar det att du hade rätt. Motarbeta varje försök till dialog, lyssnande, självrannsakan. Alla som inte är med är emot.
 • Skruvstädsmetoden: Stärk ytterligheterna, de totala, de som vill ha total lydnad till lagen eller de som tror sig vara totalt olydiga. Krossa sedan ickevåldsmotståndet mellan dessa, få ytterligheterna att alliera sig med varandra gentemot civil olydnad.

Utnyttja agenter

 • En agent är någon som medvetet eller omedvetet gör det smutsiga jobbet åt dig.
 • En smutkastningskampanj får inte kunna härledas till en person, då kan den alltför lätt oskadliggöras.
 • Se till att kritik mot den rätta läran är tabu. Då blir dina omedvetna agenter vilande (men alltid redo), de triggas och hugger till direkt när någon problematiserar och kritiserar läran.
 • Rekrytera nyfrälsta genom att idealisera dem. Stärk din relation till agenterna genom att smutskasta alla som kritiserar det de gör.
 • Ersätt solidariteten för utstötta och förtryckta med lojalitet inför den egna gruppen.
 • Skapa en uppdelning mellan de rättfärdiga och de orättfärdiga. De som ser sig som de goda är lättare att manipulera. De ska senare hetsas mot de onda och orättfärdiga.
 • Säg inte emot någon av dina agenter. Det behövs inte och dessutom riskerar du en diskussion. Deras känselspröt märker av på gruppens reaktioner eller ditt gillande när de är på rätt väg.
 • Vädja inte till dina agenters elaka drag, vädja till deras ideal och känsla för rättskaffenhet. Det finns ingen mer hänsynslös än den som tror helt och hållet att han/hon har sanningen på sin sida.
 • Amatörprovokatören tror ibland att hans eller hennes agenter måste vara på den egna sidan. Det kan vara effektivare att utnyttja den neutrale. Denne tar inte ställning mot dina kampanjer, utan dumpar istället över problemet på ditt offer, tvingar denne att försvara sig mot ryktena. Den neutrales ideologi är att offret delvis orsakat sitt eget problem, att problemet är dennes eget, att denne i vilket fall som helst bäst löser problemet själv. Genom att föreslå medling kan du neutralisera potentiella motståndare och förstärka fokuset på dina offer.

Skapa syndabockar

 • Se till att folk inte kritiserar system eller strukturer utan angriper individer och grupper istället. Det är inte systemet som det är fel på utan de där. Undvik systemkritik mot exempelvis patriarkatet genom att skylla på vissa orättfärdiga män (kan bytas ut mot vita, bögar, äldre kvinnor, västerlänningar, köttätare, tyskar, amerikaner). Det är inte systemets fel utan någras fel.
 • Se till att personen och inte sakfrågan diskuteras. Om sakfrågan diskuteras finns risken att förståelse uppstår. Sak och person ska blandas ihop.
 • Hitta något misstag som något av dina offer gjort. Det blir bevis för att de är dåliga. Misstag kan förstoras upp och utnyttjas hur länge som helst.
 • Genom att bestraffa de som inte har korrekta åsikter på exempelvis mailinglistor och under möten vänder nya potentiella medlemmar redan i dörren.
 • Eftersom dina åhörare på mailinglistor inte möter offrets blick försvagas gruppmoralen. Det innebär att du kan vara elakare på mailinglistor utan att riskera att dina angrepp blir neutraliserade.
 • Skuldbeläggandet av “dom där andra”, håller effektivt dina lärjungar i schack. De dina vill inte hamna på fel sida.
 • Nämn rykten i förtroende till enstaka personer som du vet läcker dem vidare.
 • Se till att du själv inte blir anklagad för förtal: “Jag vet inte om det är sant men jag har hört från en aktivist att hon…” räcker för att ryktet snart ska anses vara sant. Om någon försöker spåra ryktet har du ryggen fri.
 • Skapa grogrund för hat  – klasshat, kvinnohat, manshat, rashat. Precis som den som älskar binds hataren till sitt hatobjekt. Skillnaden är att kärlek kan vara jämlikt, medan hat alltid är en underordnande känsla. Man hatar aldrig sina underordnade.  Det är bara när makthavare börjar förlora makt som man kan hata en underordnad. Försök skapa känslan bland invandrare och arbetslösa att det är okej att göra kvinnor och män från medelklassen illa eftersom de är klassförrädare. Du kommer säkert inte att lyckas, men du kommer att skapa rädsla hos kvinnor och män från medelklassen.
 • Skapa fiender – en känsla av vi och dom. Fiender behövs för kontroll, och för att bygga upp en egen homogen ideologi.
 • Utnyttja jantelagen
 • De som gör aktioner tror de är något. De tror att de är förmer än oss andra. De tror sig vara en elit.
 • Civil olydnad och varje aktion som du vill smutskasta ska karakteriseras som ett hån mot de som delar ut flygblad eller jobbar med det ”kontinuerliga arbetet”.
 • Civil olydnad ska karaktäriseras som enstaka händelser och ställas i motsats till det trogna långsiktiga arbetet.
 • Pragmatisk utfrysning: Det kan nog skada oss att samarbeta med dem.
 • Antydningar: Det har ju varit en del problem bland dem. Ja, de är ju inte så populära.

Oskadliggör och exploatera gruppens ideologi

 • Varje motståndsrörelse kan utnyttjas av makten.
 • Smutskasta aldrig den infiltrerade gruppens ideologi, idealisera den istället. Upphöj den över all kritik och framställ den som ofelbar. Då blir den en oantastlig dogm som du kan använda för dina syften.
 • Oskadliggör exempelvis anarkismen, kommunismen eller feminismen genom att omvandla den från en motståndsrörelse till en kategori, för att beteckna de som är på den rätta sidan, de som är rättskaffens. Uttryck som typiskt medelklasstjejer/kärringar, eller typiskt sådana män som… är effektiva för att stämpla och straffa de orättfärdiga.
 • Lär av sektledarna, lansera äkthet. Ni är de äkta kristna, de äkta feministerna, de äkta kommunisterna.
 • Om offren för din smutskastningskampanj också kallar sig för kommunister, anarkister, feminister eller kristna så är det ett bevis för att de försöker dölja sin antikommunism/antifeminism att de tillhör antikrist.
 • Se till att varje form av försvar mot smutskastningen ses som antifeminism, antikristet eller antikommunistiskt.
 • Om offren för smutskastningen känner sig illa behandlade av din kampanj så karaktärisera det som att de försöker misstänkliggöra feminismen, kommunismen.

För manliga uppviglare – en räddande prins bland feminister

 • Det engelska gentlemannaidealet hjälper dig att infiltrera kvinnosamlingar. Visa tydligt att du låter kvinnor prata före dig, begär ordet och ta tillbaka det när en kvinna begär ordet. Prata alltid väl om kvinnor. Bjud fram någon kvinna du litar på för att säga sanningen, lyssna uppmärksamt, framhäv dig själv som en ringa och föraktfull varelse gentemot denna spröda vältaliga förespråkare för sanningen.
 • Försök lansera en prinsessan och draken feminism. Kvinnorna behöver ickesexistiska män för att ge patriarkatet dödsstöten. Framförallt behöver de dig som är så lojal.
 • Oskadliggör kvinnor som du inte kan kontrollera genom att framställa dem som enbart offer, inte som aktörer och delaktiga i patriarkatet. Då behövs en prins som kan döda draken och rädda den stackars oskyldiga prinsessan.
 • Kritisera inte kvinnor direkt utan idealisera dem.

För kvinnliga uppviglare – osynliggör andra kvinnor

 • Osynliggör kvinnliga deltagare genom att hävda att de som gör motstånd är dominanta, självgoda, självhävdande män.
 • Om kvinnor säger att ”vi gör ju också civil olydnad, vi var ju också med på den aktionen” så antyd att de går i männens ledband eller är älskarinnor åt de manliga motståndskämparna.
 • Det bästa är dock att ignorera att också kvinnor deltagit i besluten om de aktioner du vill smutskasta.
 • Det går också att osynliggöra kvinnorna genom att hävda att de blev överkörda av männen i vängruppen. Om kvinnorna hävdar att så inte är fallet, så är det bevis för att de faktiskt blev överkörda och manipulerade av männen.
 • Dölj att du indirekt kritiserar kvinnor som står på den andra sidan genom att hävda att kritik mot kvinnor är förräderi.

Utnyttja informalism och strukturlöshet

 • Om det inte finns valberedningar, gå med i varje grupp som dina offer är med. Kom bara ihåg att baktaleri aldrig sker öppet eller direkt inför dina offer.
 • Karaktärisera all struktur som maktmissbruk, men försök ta över nyckelposter; ordförande, kassör, arrangör av seminarier.
 • Se till att möten hålls i stora grupper (fler än sju). Stormöten hindrar lyssnande dialog och främjar tillrättavisningar. Stormöten kan börja fungera som väckelsemöten där deltagarna lär sig rättning i leden. De som har invändningar får snabbt de rätta argumenten serverade av de (dina) som ju har svaren på alla frågor. Den som vill diskutera och säga emot i storgrupp blir automatiskt dominant och tystas snart ner av de dina.

Per Herngren 
25 mars 2000, version 0.1

Speciellt tack till Tuss, Pelle, Annika som gett många synpunkter på texten

Bli kreativ med texten och dela idéer!