Terrorism – sociologisk precisering

Terrorism är systematiskt hotande och dödande av människor vilket förverkligar rädsla och skräck. Etymologiskt kommer det från latinska terror: skräck, panik.

  • Terrorism kan döda enskilda ur en viss folkgrupp som exempelvis judar eller palestinier. Terrorism kan rikta sig mot civila. Det kan också underordna eller fördriva grupper som inte uppfattas som sörjbara (värda att sörja). Det kan exempelvis vara fattiga, queer eller invandrare.
  • Terrorism kan rikta sig mot bostadshus, marknader och sjukhus. Rädsla och skräck kan då fungera som utpressning mot en organisation eller en regering.
  • Terrorism kan även riktas mot yrkesgrupper, som poliser, politiker eller företagsledare.
  • Terrorism kan skapa oordning men det kan också producera disciplin och stärka maktordningar.
  • De medel för terrorism som statistiskt dödar flest är bomber från flygplan, missiler och drönare.

Per Herngren
2023 11 09, version 0.1.1

Metod

Inom en militär världsbild som utgår från strategi och taktik så är avsikten avgörande för att definiera terrorism. Sociologiska, fenomenologiska och funktionella analyser som jag använder visar att taktiska och strategiska definitioner får funktionen att kamouflera den terrorism som dödar flest civila, och som skapar mest skräck och flest flyktingar.

Referens

Terrorism

French terrorisme, noted in English by 1795 as a coinage of the Revolution, from Latin terror ”great fear, dread, alarm, panic; object of fear, cause of alarm; terrible news,” from PIE root *tres- ”to tremble” (see terrible).
Online Etymology Dictionary https://www.etymonline.com/word/terrorism

Terrible

”causing terror, awe, or dread; frightful,” from Old French terrible (12c.), from Latin terribilis ”frightful,” from terrere ”fill with fear,” from PIE root *tros- ”to make afraid” (source also of Sanskrit trasanti ”to tremble, be afraid,” Avestan tarshta ”scared, afraid,” Greek treëin ”to tremble, be afraid,” Lithuanian trišėti ”to tremble, shiver,” Old Church Slavonic treso ”I shake,” Middle Irish tarrach ”timid”). Weakened sense of ”very bad, awful” is first attested 1590s.
Online Etymology Dictionary https://www.etymonline.com/word/terrible

Bli kreativ med texten och dela funderingar!