Handbok för vapeninspektioner

Målet med vapeninspektioner på militärbaser och vapenföretag

1 Skapa möten och kontakter

 • för samarbete
 • stödpersoner inför häktestiden och rättegång.
 •  dialog med folkrörelser och politiska grupper

Annars finns risk för att man skapar distans till ex fredsgrupper, solidaritetsgrupper  miljöpartiet, vänsterpartiet, och att aktionen då får negativ effekt. Man blir en hipp elit som kommer, gör sin grej och sticker; och det blir de lokala grupperna som får ta skiten.

 •  dialog med makthavare (politiker och företag) eller med fackförbund

För att skapa respekt och uppskattning mellan motparter. Den som tror att den har hela sanningen avfärdas av demokrater och traditionella folkrörelser som sekteristiska eller fundamentalister. I Karlskoga sa lokala miljöaktivister att de uppskattade att vi hade en respektfull dialog med arbetare och chefer på Bofors.

 •  för att få information.

Den mesta informationen får vi ofta från lokala personer som vi har fått kontakt med.

2 Lokalisera vapen

Förutom att hitta vapen måste man hitta ett sätt att ta sig dit utan att stoppas av ex dörrar.

Metoder för vapeninspektioner

Avgränsa informationen.

 • Vad är det man inte behöver veta. Det finns stor risk för information overload.
 •  Pusselmetoden: Brainstorma så många vägar som möjligt för att få info.
 • Amatörer låser sig vid några enstaka metoder.
 • Var okonventionell: Vi upptäckte att vi kunde utesluta ett helt område genom att prata med en man som krattade löv bredvid en transportsträcka. Vi fick reda på trafiken på företagets järnväg genom att prata med en kvinna som rastade sin hund bredvid järnvägen. Hundägare kan vara expert på vad som händer inom ett område.
 • Om man uppskattar den information vi fick om Bofors i Karlskoga när vi kände oss klara efter fem vapeninspektioner (elva dagar) kommer 50 % från lokala aktivister, föreningar eller sympatisörer, 20 % från Bofors genom möten, brevväxling, telefonsamtal, Internet och offentlig information, 20 % från besök inne på området nattetid, dagtid eller vandringar runt stängsel. 10 % kommer från oväntade källor som hundägare som går förbi företaget varje dag.
 •  Sätt av ordentligt med tid. Vi märkte att en femdagars vapeninspektion gav mer än fyra tvådagars vapeninspektioner. Detta kan bero på att man får ett genombrott efter tre-fyra dagar pusslande. Under två dagars vapeninspektioner var det svårare att bygga vidare på tidigare kontakter och information.
 • Vapeninspektionerna ska helst vara klara när aktionsgruppen börjar planera sin aktion, annars blir bristen på aktionsmål och information en frustration under reträtter och möten.

Var systematisk:

 • Förarbete: Bilder och boka träffar med lokala individer och grupper. Sök och ta med info från Internet. Kartor kan beställas i förväg.
 •  Skriv ner under tiden: Man glömmer snabbt. Dessutom måste informationen kunna delas med andra annars blir den privat.
 •  Efterarbete: Skriv rent anteckningarna från fältarbetet så att man själv, och andra, kan förstå långt senare. Stryk skräpinfo från renskrivningen. Diskutera med andra och analysera vad som saknas och nya sätt att få den informationen. Bra rapporter ska kunna analyseras av de aktivister som inte var med på inspektionen.
 •  Koda kartor. Genom att numrera alla byggnader och beskriv dem med ex färger så kan ni sedan fylla i mer och mer information på separata papper. En fördel med kodning var att när vi stirrade på något obegripligt kunde vi ta upp mobilen och ringa de gamla vapeninspektörerna som hade samma kartor med samma koder. Vi kunde sedan snabbt diskutera med dem vad vi såg. Innan vi hade kodat tog det evighet att fatta vad den andra pratade om.
 • Skriv datum, tid och källa för information.
 • Gör listor med personer och telefonnummer och beskriv kortfattat och detaljerat vad denne sagt, inkludera datum. Då kan andra fortsätta inspektionerna med hjälp av dessa listor och fråga vidare.
 •  Ring och ring och ring. Under ett besök på ett skjutfält ringde vi från mobilen till militärer, befäl, hantverkare, växeltelefonister, informationsavdelningar, och genom att lägga ihop fick vi en bra bild. Ring flera gånger till en växel så kanske ni får prata med olika telefonister som kan olika mycket.
 • Hänvisa till att ni pratade med den och den nyss så går det ofta fortare nästa gång ni ringer.

Besök

 • Utanför huvudkontor eller portar finns ofta kartor och telefonnummer.
 • Personer som jobbar på kontoret eller råkar finnas där svarar ofta på frågor. Glöm inte de som jobbar runt omkring en verksamhet. Vi frågade ex en kvinna som var lastbilschaufför som berättade var provskjutning pågick och vad som provsköts.
 • Besök grannar: ex restauranger, grannföretag och ställ frågor.
 •  Ljug inte. Använd inte halvlögner.
 • Lögner kan skapa bestående skador för ickevåldet, för andra grupper och för den egna gruppens relationer genom negativ ryktesspridning och stämpling. Säg sanningen eller vägra svara.
 •  Om man hellre vill avslöja sina planer vid ett senare tillfälle: Begränsa den information som ges istället för att komma med halvlögner. Till två poliser som undrade varför vi stod utanför ett skjutfält halva dagen sa vi att vi kollade efter lastbilar (transporter), och dessutom gav vi namn när de frågade. När de undrade om vi hade något fuffens på gång sa vi: ”Inte denna gång”. Informationen var sann men begränsad. Ett par dagar senare skulle en av oss gå in på dagtid. Hon gick fram till vakten och frågade vart ett av de civila företagen låg. Vakten visade vägen och släppte in henne. Hon gick dit och vandrade sedan runt på vägen ut. Om någon skulle stoppat henne och frågat vad hon gjorde där skulle hon fråga efter vägen ut. Ett tag tänkte vi att hon skulle säga att hon sökte jobb på det civila företaget. Men förr eller senare skulle de upptäcka oss och då skulle de uppfattat att hon ljög och vi skulle förlora förtroendet.

Tips

 • Sitt i en bil eller på en bänk och bevaka transporter från tidig morgon till arbetstidens slut. I Karlskoga finns det ex möjlighet att frakta vapen genom (åtminstone) en port med lastbil samt med järnväg.
 • Skaffa detaljerade kartor hos kommun, bokhandel eller bibliotek. Ex stadsplanering, utredningar om området som är offentliga hos kommun, ekonomisk karta 1:10 000, typografisk karta.
 •  Politiska grupper, ex Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ofta folk som sitter i nämnder eller jobbar med ex skogsvård eller industriområden. De kan också ha folk som någon gång jobbat inne på området.
 •  Lokala elever kan ha gjort studiebesök, praoat eller sommarjobbat. Eleverna kan hittas hos SSU, Grön ungdom, Ung Vänster och kyrkornas ungdomsverksamhet.

Ta med

 • Kartor, kikare, kamera och
 • Bilder på de vapen som tillverkas för att känna igen dem. Bilder kan sökas på Internet. Misstag som vi gjort har varit att inte ta med bilder på vapen vi ej varit intresserade av, vilket har gjort det svårare att skilja vapen från varandra.
 • Om ni har bärbar dator, ta med telefonkatalogen. En stor del av informationen får vi genom att ringa runt till receptionister, ansvariga. Ibland får man mer information av folk i lägre positioner, ex hantverkaren på en skjutbana, ibland får vi mer från de ansvariga, som skjutbanans säkerhetschef.

Samuel Wåhlstedt, Per Herngren
Karlskoga, 2003-10-28

om civil olydnad

Texter om civil olydnad
Vin & Fikonträdsplanterarna
Tips till plogbillsgrupper
Handbok i civil olydnad
Få information
Basgrupp som stöd

Bli kreativ med texten och dela funderingar!