Härskartekniker – kurs i ingripande & jämlikare dialog

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs

  • Vilka metoder för att kombinera omsorg och kraftfulla ingripanden kan bryta tystnadskulturen?
  • Hur kan osäkerhet och sårbarhet bli kraftfullt för att ingripa vid övergrepp och sexuella trakasserier?

Under kurser kring härskartekniker och samtalsmetoder övar deltagarna metoder för kreativa och jämlika samtal. Deltagarna tränar exempelvis styrt lyssnande och immanent dialog, samt de nya mötestekniker som utvecklats efter Jo Freemans Strukturlöshetens tyranni. Under en stor del av kursen tränar deltagarna olika metoder för att ingripa vid makt- och härskartekniker. Det går både att beställa en kurs till organisationen och att gå som deltagare på öppna kurser.

Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker

 

Exempel på övningar

Kursledare

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Ingripa i härskartekniker & metoder för jämlikare möten

Bestraffande och diskriminerande särbehandling

Avbruten och ignorerad. Baktala, skitsnack, antydningar, ryktesspridning, uthängning, storgrupp (Se  223)

Rituella mord på ledare, utfrusning, skamning, stämpling, psykisk trakasseri, hantera psykopater, skuldbelägga offret, balansera övergrepp, skylla på offret.

Skiljedom, upprättelse, försoning.

Sexism

Särskilja, idealisera, identitet/utanför/annorlunda. Monopoliserad kunskap.

Underordning, rokad, könsidentifiera, annangöra, nedlåtande, hån. Svaghet-styrka: gråta, ilska.

Broderlig, faderlig, förmyndare, paternalism, maternalism, representera. Peka ut som offer, hjälplös, riddare. Objektivera, homosocialisation

Oönskad flört, ond tro, tafsa, sexuella trakasserier, antasta.

Heterosexism

Homofobi, särskilja, heteronormativt, rolltilldela, terapeuten, exotisera, idealisera, outa. Undergräva/mångfaldiga kön, queer.

Etnocentrism, rasism, nationalism, ableism, åldersism

Urskilja, avskilja, gruppera, kategorisera, annangöra, kolonialisera, imperialisera, exotisera, idealisera, äkthet, autentisk identitet, förtryckta blir elit, lyckosamt kompenserad, visdom, ren, oförstörd, naturlig, kroppslig, sexualiserad, marginalisera, osynliggöra parter, göras tillgänglig, betitta, integrera, segregera, reducera, naturalisera, offer, tycka synd om.
Kultur som nytt rasbegrepp. Olikhet – mångfald – mångkulturell. Kulturrelativism – olikhet blir likhet blir annorlunda.

Klassism

Leda, representera, disciplinera, lojalitet, exploatera, hjälpa, segregera.

Erkännande: tacksamhet, uppskattning, självförverkligande-i-arbetet, lönearbete som korrupmption, subjektivering.

Bryta medelklassideologier: jagbudskap, låg tonhöjd, självkontroll, ej ingripa, privatisera. Utrymme för att bli arg. Utrymme att vara olik.

Intersektionalism

Annangöra i solidaritet – också, även, precis som. Sexualisera kultur. Avsexualisera ålder, kroppslighet, dubbla offer, offer/förtryckare, makthavare/offer.

Samtal och samarbete

Offerroller och fiendebilder

Bryta vi-dom, Stärka motparten

Stödja motparten när denne är förtryckt

Från defensiv till självklar, sårbar

försoning, förlåta, respektera varandra

Samtalsövningar

Par eller triadövningar: Dialog, styrt lyssnande, dialektisk diskussionsteknik,

Representera: rätt-vi-alla-jag-du.

Säga ifrån, höja rösten, gräla, skälla, skrika, skällsord, visa ilska.

Makt i samtal och beslut

Makttekniker s 213, Maktspråk och maktbeteenden s 215. Triad eller parövningar, pröva att bryta olika maktspråk.

Intimitetens konsensus. Grupptryck. Konflikträdsla. ”Du skapar ju konflikter” Självcensur. Förhandlar i huvudet. Splittring, jargong, ironi, patetisk, girafföron, moralism, antimoralism, besserwisser, bulldoser, dominera, ta på sig allt ansvar, låsa sig, trotsa, nedvärdera, representera, favoritämne, sanningssägare, sakfixering, formalism, expressionism, jag är sån, känslosam, terapeut, psykologisera, belasta, säger bara sanningen, vampyr, informalism, flörta, beskydda, ointresse, lojalitet, allians, upprepning, negerad uppskattning, asocial pratsamhet, självlyssnare, ej lyssnar, undvika att dras in..

Makt i beslut: Göra exakt vad man lovar, problemlösaren, pragmatism, utopism, stämpla som omöjligt, ointresse, konflikträdsla, brandman, släta över, pyroman,

Makt inbyggt i gruppen: Rävar, erfarna, intimitetens konsensus, gruppen värderar inlägg olika, auktoritär personlighet, grå eminenser, klamra sig fast vid det som är, svansen, avhoppare, löshästar, hoppjerkar, preliminärt, bromskloss, protest

Propaganda: Konflikten, parterna, två parter, se båda sidorna. Osynliggöra, opartisk. Rättfärdiga. Om man får förenkla.

Sekterism: Motargument som bekräftelse, metadialog, bryta mentorskap och idealisering. Insatta och utomstående får olika information. Snällhetens murar.

Manipulation: Smutskasta genom att negera, bekännelse av sina svagheter, alliera bundenhet, stöd som hot.

Demokrati

Metoder för beslut, Mötestekniker. Mötesövning. Beslutsövning.

Bli kreativ med texten och dela idéer!