Kurser och träning i civil olydnad

Gandhi hävdade att man behöver mer träning för ickevåld och civil olydnad än en soldat behöver för krig! Vilken folkhögskola eller högskola blir först med en treårig praktisk och teoretisk utbildning i ickevåld? Tills dess kan du gå introduktionskurs, grundkurs och olika typer av fortsättningskurser. 

Träning genom praktik

Att delta som stödperson i en plogbillsgrupp motsvarar ungefär trettio dagars utbildning (ca 20 dagar före aktionen och tio efter). De som utför själva aktionen kan räkna med några månaders utbildning i fängelset. 

Aktuella kurser om ickevåld

Bjuda polis att bli radgivare i civil olydnad - ickevåldsträning av fredsbevarare

Mer om att träna civil olydnad och ickevåld

English & other languages

Bli kreativ med texten och dela funderingar!