Kurser & träning i civil olydnad

Gandhi hävdade att man behöver mer träning för ickevåld och civil olydnad än en soldat behöver för krig! Vilken folkhögskola eller högskola blir först med en treårig praktisk och teoretisk utbildning i ickevåld? Tills dess kan du gå introduktionskurs, grundkurs och olika typer av fortsättningskurser. 

Aktuella kurser om ickevåld och konflikthantering

Träning genom praktik:

Att delta som stödperson i en plogbillsgrupp motsvarar ungefär trettio dagars utbildning (ca 20 dagar före aktionen och tio efter). De som utför själva aktionen kan räkna med några månaders utbildning i fängelset. 

Mer om att träna civil olydnad och ickevåld

Start
Träning i civil olydnad för socialister

Erbjudande om reträtt eller kurs i församlingar
Kurs i Proaktivt Konfliktingripande
Filmer med Per Herngren

Blogg

English
Kurdish, Polish

Arabic, Spanish, Dutch

Bli kreativ med texten och dela idéer!