Legitimera-våld i Göteborg 2001

Här är en snabb analys av legitimerings tekniker för våldet under EU kravallerna i Göteborg. Alla teknikerna är tagna från de fredliga demonstranterna och alltså inte från de som själva valt våld som taktik. Sammanställningen gjordes under och strax efter kravallerna.

Alla är vi ett

 • De kämpar ju ändå för samma sak.
 • De är ju på vår sida. (En svartvit uppdelning mellan makt och opposition gör att alla hamnar på den ena eller andra sidan.)

Utpressning

 • Man ska ha dialog med alla. Vill du splittra, eller? (Detta var en förklaring till varför organisatörer i de etablerade demonstrationerna inte ville kritisera våldet under kravallerna. Logiken måste vara att kritik innebär att den som kritiserar avbryter dialogen. Den som kritiserar anses då splittra rörelsen.)

Censureringstekniker

 • Man ska inte fördöma någon. (Att kritisera våld innebar tydligen att man fördömde den som utövade våldet.)

Förståelse som bortförklaringar

 • Man får ju förstå dem också. Förståelse används här som en variant av stöd. Förståelse är inte en antydan att de som är emot våld är dumma och inte fattar utan att de inte ger sin förståelse för våldet. Förståelse används här alltså i en helt annan betydelse än att man begriper varför ex förtryckare eller pedofiler blir vad de är.
 • De har ju faktiskt blivit slagna av polis. (Att man blivit slagen av en person i en grupp legitimerar alltså att man slår en helt annan i samma grupp.)

Skylla ifrån sig

 • Det var polisens fel. (Detta är ett omyndigförklarande av de som av strategiska eller taktiska skäl väljer våld.)
 • Polisen provocerade dem. (Samma omyndigförklarande som ovan.)

Balansering av våldet

 • Båda sidor gjorde fel. (Istället för att kritisera de poliser som använde våld och de aktivister som använde våld separat, används här en balansering som ger resultatet plus minus noll. Alltså att våldet tar ut varandra. )
 • Vi är emot våld från både polis och demonstranter.

Rasistiska och åldersistiska bortförklaringar

 • De är invandrarkids från förorten (presstalesman från Göteborgs Aktionen).
 • Det är tyskar (hört från vanliga demonstranter).

Demonisering av polis

 • Polisvåld. (Får liknande funktion som svartskallevåld, negervåld. Om man inte vill lansera att alla poliser har egenskapen våld använder man ju mer precisa termer: ”Vi kritiserar de tre poliser som använde våld i tjänsten.”)
 • Vi lever i en polisstat
 • Polisen bestämmer över massmedia (Källkritik: Detta citat är från tidning och jag har alltså inte hört det själv.)

Per Herngren
juni 2001, version 0.1

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!