Hur kyrkor lämnar nyliberalism – kurs med Katinka Randin och Per Herngren

Jämlikare och effektivare demokrati kan tränga tillbaka New Public Management och nyliberalism i kyrkor! Beställ intensivkurser med Katinka Randin och Per Herngren

Kontakt för behovsanalys och kostnadsförslag kring intensivkurser

Katinka Randin
Telefon: 0763-19 76 70

Mejl: katinka.randin@hotmail.com

Per Herngren
Telefon: 070-88 77 211

Mejl: per.herngren@gmail.com

En anda av New Public Management har lyckats besätta delar av kyrkan. Nyliberalism tränger undan solidaritet och kreativitet, engagemang och jämlik demokrati. Dessa nyliberala andar genomför en omvänd exorcism i kyrkor och administration.

Katinka Randin är präst och Per Herngren undervisar i civilkurage, konflikthantering och jämlikare demokrati. Under deras kurser övar deltagarna demokratiska verktyg som är både effektivare och mer jämlika än New Public Management. Kurserna innehåller praktisk träning och reflektion. Innovativa, jämlikare och effektivare mötestekniker är en del. Dessutom övas olika metoder att ingripa i härskartekniker och mobbning. Syftet är att mångfaldiga verktygen istället för att använda enfaldiga managementmodeller och fix.

Katinka Randin i Johanneskyrkan

Katinka Randin är präst och arbetar i S:t Johanneskyrkan, Stadsmissionen. Hon arbetar för Svenska kyrkans försoningsarbete med resandefolket. Och har även varit engagerad i gemensam fortbildning tillsammans med präster ifrån Östra stiftet i Södra Afrika. Utanför sin tjänst är hon engagerad i lokaldemokrati inom Naturrepubliken Sjöbergen. Och hon har erfarenheter från Kungstorgsockupationen, bevarande av Haga, lokala hyresgästföreningen och kampen för Sjöbergens bevarande.

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har gett ut tretton böcker på fyra språk. Per har haft utbildnings- och konflikthanteringsuppdrag för olika kommuner, stat och län. Han har varit gästlärare på socialhögskola, lärarhögskola och polishögskola samt Universitetet. Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Andar som drivs tillbaka med verktyg för jämlikare och effektivare demokrati

  • Centralstyrning och fixering vid ledarskap motar bort demokrati och gräsrotsorganiserande.
  • Mikrostyrning tränger undan ansvar och initiativ, uppfinningar och kreativitet.
  • Utvärderingar tränger undan skapande av det som är värdefullt. Möten genererar nya möten. Rapporter genererar nya rapporter. Administration ersätter samarbete. Upptagenhet blir flykt från befrielse.
  • Funktionell dumhet, skicklig inkompetens och intränad oförmåga tränger undan kristendomens och kyrkans syfte.
  • Upplevelse av delaktighet ersätter faktisk jämlikhet och demokrati.
  • Individen belastas med krav på duktighet. Därmed motas ömsesidig solidaritet, omsorg och gemenskap bort.
  • Kyrkans samlingar och ceremonier förvandlas till batteri och kraftkälla för lönearbete och kapitalism. Kyrkan förväntas ladda batterierna så tempot i lönearbetet kan öka. Att reducera kyrka och medmänniskor till ting för att utvinna kraft kallas magisk fetischism.
  • Mätande av verksamheter blir självgenererande och övergår till nummermagi. Ur siffror och cirkeldiagram utvinns kraft. Mätandet tenderar att skapa likformighet som samtidigt motverkar skicklighet och färdigheter. Kreativa avvikelser trängs undan.
  • Löftet om befrielse ersätts med farhågor om otrygghet och kriser. De som stör tryggheten fryses omärkligt ut av en vänlig och lågaffektiv kultur.
  • Beslut om att ekonomiskt självbärande verksamheter driver bort solidaritet.

Kortare eller längre kurser för att skapa nya färdigheter

Katinka Randin och Per Herngren håller praktiska intensivkurser för arbetslag och ledning, men även för församlingsmedlemmar. Målet är att bredda repertoar och färdigheter snarare än att ge enkla fix eller trestegsmodeller.

Vi arbetar intensivt med grupper på 5-8 deltagare, och praktisk träning varvas med samtal, reflektion och teori. Utbildningen praktiserar relevant teologi och vetenskap.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!