Plogbillsaktioner

Plogbillsaktioner är öppna och ickevåldsliga avrustningar av vapen, ofta med hjälp av hammare. De är inspirerade av profetordet ”Det ska smida sina svärd till plogbillar”. Jesaja 2:4, samt Mika 4. Detta profetord finns i tre världsreligioner Islam, Kristendomen och Judendomen.

Ett hundratal plogbillsaktioner har utförts i Sverige, England, Holland, Tyskland, USA och Australien. Den sammanlagda sprängkraft som har avrustats under dessa symboliska ickevåldsaktioner är större än den sprängkraft som använts i alla krig från stenåldern fram till idag. 

Bilder från plogbillsaktion vid SAAB Microwave, Mölndal, 2008

Webbplats på svenska för plogbillsaktioner

Tidiga plogbillsaktioner 1980-1997

Om plogbillsaktioner

Plogbillsgrupper avrustar och oskadliggör vapen med hjälp av hammare. Syftet är också att visa att det är medborgarna i ett samhälle som har ansvar för att oskadliggöra vapen, stoppa våld och skapa rättvisa. Detta ansvar kan inte överlåtas på någon annan.

Bakgrund i Skandinavien: Under februari 1989 avrustade Plogbillsaktion 2 – Gunilla Åkerberg och Anders Grip – Bofors Haubits 77 på en järnvägsvagn i Eskilstuna. Vapnet var på väg till Indien.

Plogbillsaktion Eskilstuna – Linus Brohult, Lasse Gustavsson och Johan Hammarstedt – avrustade i mars 1990 ett Carlgustaf granatgevär på Gevärsfaktoriet i Eskilstuna.

Två svenskar, Stellan Vinthagen och Per Herngren hade tidigare suttit fängslade, två respektive femton månader i Tyskland och USA, för plogbillsaktioner innan plogbillarna började avrusta i Skandinavien.

Förutom de svenska plogbillsaktionerna har, sedan rörelsen startade i september 1980, över hundra avrustningar utförts i Europa, Australien, Nya Zeeland och USA. Varje grupp är självständig och rörelsen är politiskt och religiöst obunden.

Plogbillsaktionerna bygger på ickevåld och civil olydnad och är inspirerad av ett citat från Jesaja 2:4. ”Då skall de smida sina svärd till plogbillar.”.

Civil olydnad innebär att öppet bryta mot lagar som skyddar våld och förtryck eller som hotar demokrati och mänskliga rättigheter. Begreppet myntades i mitten av artonhundratalet av Henry David Thoreau som menade att det största hotet mot rättvisa är de som protesterar men ändå lyder. Civil olydnad vänder sej alltså mer mot människors lydnad än mot regeringen. Ickevåld i sin tur innebär att inte tillfoga eller hota någon med fysiskt eller psykiskt våld.

Plogbillsaktioner och reflektioner

Star
Saab Microwave Blivande2 Plogbill

Gränsen för gränslöst motstånd
Bilder Bröd inte Bomber
Plogbillsgruppen Bröd inte Bombers rättegång
Uttalande för Plogbillsaktion Gevärsfaktoriet
Avrustning & civil olydnad är nödvändigt
Avrustningsläger i Linköping 1992
Avrustningsläger – ny metod
Hopp & Motstånd

Blogg

English
Kurdish, Polish

Arabic, Spanish, Dutch

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!