Protest blir fetischism – Zizek

Slavoj Žižek

Slavoj Žižeks analys av fetischism som falsk aktivism blir en skarp – och smärtsam – kritik av den lagliga protesten. Protest görs till kraftkälla för att utvinna energi istället för att omvandla samhällen.

Protesten är mycket väl medveten om sin lydiga undergivenhet. Men lydnaden spelar ingen roll eftersom makten ju har genomskådats. Genom att fnysa åt regeringens eller kapitalismens dumheter uppfattar protesten sig fri från delaktighet i våld, förtryck och förstörelse av vår jord.

”It enables you to fully participate in the frantic pace of the capitalist game while sustaining the perception that you are not really in it; that you are well aware of how worthless this spectacle is” 

Protestens kraft skymmer laglydnad

Protestens laglydnad kamoufleras och avfärdas eftersom kraft utvinns ur protesten. ”Men ni känner väl! Vilken kraft!” Protestens fantastiska kraft blir mer verklig än den laglydiga hörsamheten som upprätthåller ordningen. Lydnaden görs diffus. Lydnaden föses undan och uppfattas inte som det relevanta. Det viktiga blir: ”Åh, vilken stark aktion!”

”you know you can always with-draw. In a further specification, one should note that the fetish can function in two opposite ways: either its role remains unconscious … or you think that the fetish is that which really matters, … unaware that the ”truth” of his existence is in fact the social involvement which he tends to dismiss as a mere game.”

Protesten är realistisk

Själv har jag ibland kritiserat protest för att den skapar idealistiska illusioner om samhällsförändring. Protestens fetischistiska kraft blir en magisk önskedröm om kraftfull politisk påverkan. Protesten uppfattas innehålla nån kraft som påverkar och skapar förändring.

Men med Zizeks analys blir protesten realistisk snarare än drömmande. Protesten förstår mycket väl hur lydnad gör vapenhandel, krig, klimathot och svält möjligt. Detta skapar ett fruktansvärt tryck på oss. Protestgruppers lydnad dödar tragiskt nog många fler än alla terrorister tillsammans. Den fetischistiska kraften i protesten tar dock bort detta hemska politiska och moraliska tryck som verkligheten lägger på oss.

”Fetishists are not dreamers lost in their private worlds. They are thorough ”realists” capable of accepting the way things effectively are, given that they have their fetish to which they can cling in order to cancel the full impact of reality.”

Falsk aktivism

Fetischism gör det möjligt att bygga upp en falsk aktivism inom en rörelse. Protesten föreställer sig kraftfull och aktiv när den egentligen är passiv.

”This allows us to propose the notion of false activity: you think you are active, while your true position, as it is embodied in the fetish, is passive”

Här skulle jag dock möjligen använda passiv annorlunda än Zizek? Passivitet är lika aktivt deltagande som andra former av deltagande. Att frånsäga sig det politiska regerandet och att vägra ingripa är en aktiv handling. Att distansera sig som kritisk åskådare är att aktivt delta. Protestens lydnad gör ordningen möjlig.

Per Herngren
2013 07 01, version 0.1.3

Slavoj Žižek om fetischism

”This allows us to propose the notion of false activity: you think you are active, while your true position, as it is embodied in the fetish, is passive…”
Slavoj Zizek, The Interpassive Subject Fetish between structure and humanism, http://www.egs.edu/faculty/slavoj-zizek/articles/the-interpassive-subject.

”Fetishists are not dreamers lost in their private worlds. They are thorough ”realists” capable of accepting the way things effectively are, given that they have their fetish to which they can cling in order to cancel the full impact of reality.”
Slavoj Žižek, ”From Western Marxism to Western Buddhism”, Cabinet Magazine Issue 2 Mapping Conversations, 2001.

Buddhism i väst

”’Western Buddhism’ is such a fetish. It enables you to fully participate in the frantic pace of the capitalist game while sustaining the perception that you are not really in it; that you are well aware of how worthless this spectacle is; and that what really matters to you is the peace of the inner Self to which you know you can always with-draw. In a further specification, one should note that the fetish can function in two opposite ways: either its role remains unconscious … or you think that the fetish is that which really matters, as in the case of a Western Buddhist unaware that the ”truth” of his existence is in fact the social involvement which he tends to dismiss as a mere game.”
Slavoj Žižek, ”From Western Marxism to Western Buddhism”, Cabinet Magazine Issue 2 Mapping Conversations, 2001.

Texter om postprotest

Postprotest och proaktivt motstånd
Deleuze, Nietzsche & postprotest
Protest avsätter oss som regerande
Anti ger makt makt – Sara Ahmed
Kritik döljer lydnad – Sara Ahmed
Protest blir fetischism – Zizek
Protest mot det negativa gör det positivt
Problemet är de som protesterar: Thoreau
Samhällsförändring är rekursiv
Motstånd i resonans – påverkar inte
Respons ej politisk påverkan: Judith Butler
Påverka inte – Islamisk occasionalism
Demonstrationståg från militär styrka
Yta utan djup
Köp inte grisen i säcken

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!