Sociala rörelser producerar ouppnåelighet – Richard Rortys kritik

Enligt professor Richard Rorty (1931–2007) tenderar rörelser att återupprepa samma misstag som ofta görs i religioner. De använder avlägsna mål, ouppnåelighet eller evighet för att fly förverkligandet: “all movements (…) must always struggle but never quite triumph, and then, after a time, must strug­gle in order not to triumph.”[1]

Richard Rorty
Richard Rorty

Rörelser fixerar sig gärna vid det stora, avlägsna och ouppnåbara. Sociala rörelser producerar sig i så fall som något som inte förverkligar och genomför. Sociala rörelser blir en flykt från befrielse och förverkligande.

Ickeförverkligandet kan få funktionen att producera renhet och upplysthet. Rörelsen uppfattas kanske ha renare visioner och idéer än motparten[2]. De som tillhör rörelsen kan genom rörelsen rena sig själva, bli duktigare än andra.

För att gå från ickeförverkligande till förverkligande behöver vi, enligt Richard Rorty, bryta oss ur begäret efter det ouppnåeliga och det oändliga. Det kräver troligen att vi slutar förstå oss själva som rörelse.

“But we might help immunize ourselves against the passion of the infinite. If we dropped reference to move­ments”[3].

Ta sig ur sociala-rörelser-fällan

Mohandas Gandhis praktik där mål och medel blir ett kan möjligen hjälpa grupper att ta sig ur fällan som Rorty varnar för. I ickevåld så förverkligar ickevåldsaktioner målet. Rosa Parks tog bort apartheid på en sittplats under någon halvtimme innan hon blev gripen. När Gandhi och kustbyarna själva började bryta salt befriades saltet från det koloniala saltmonopolet.

Andra praktiker som förverkligar snarare än flyr in i det ouppnåeliga är att queera offentliga platser, hacka ett system så det fungerar annorlunda, ge fristad till flyktingar.

Istället för att identifiera sig som social rörelse kan ickevåld bli demokratisk organisation, ickevåldssamhälle, institution eller förverkligande praktik. Fokus blir på organiserandet av praktiker som förverkligar. Därmed kan det också misslyckas med att förverkliga. Justering, finslipning och uppfinnande är del av politik och demokrati i betydelsen hantera gemensamma problem. Richard Rorty varnar för att rörelser och religioner använder det ouppnåeliga för att fly det politiska.

Per Herngren
2022, version 0.1

Referens

Rorty, Richard, Achieving our country: leftist thought in twentieth-century America, Harvard University Press, 1998.

Per Herngrens texter om performativt förverkligande.

Per Herngrens texter om rekursivt återskapande.

Per Herngrens texter om flykt från befrielse.

Fotnötter

  1. Rorty, Richard, Achieving our country: leftist thought in twentieth-century America, Harvard University Press, 1998, s 119.
  2. Rorty, Richard, Achieving our country: leftist thought in twentieth-century America, Harvard University Press, 1998, s 118.
  3. Rorty, Richard, Achieving our country: leftist thought in twentieth-century America, Harvard University Press, 1998, s 123

Bli kreativ med texten och dela funderingar!