Förundersökning blir postprotest

Bland Vin & Fikonträdsplanterarna försöker vi använda postprotest – börja genomföra lösningar utan att betona det negativa. Det är svårt när man går in i rättsprocessen eftersom den bygger på negationer. Här har jag dock gjort ett försök i mitt yttrande till polisen. Yttrande Diarienr 1400-K133136-07 Tack för arbetet med förundersökningen! Utredningen tycks inte ha […]

Förundersökning blir postprotest Läs mer »