Hopp & Motstånd

Basgrupper på Hopp & Motstånd

På Hopp & Motstånd försöker vi skapa omsorg i mindre basgrupper. Basgrupper brukar träffas nån halvtimme varje dag under Hopp & Motstånd. Basgruppen är en möjlighet att ge stöd och samtala om det som hänt under dagen, både jobbigheter och intressanta saker man tänkt på. Basgrupper turas också om att organisera festkvällar. VERKTYG SOM BASGRUPPER …

Basgrupper på Hopp & Motstånd Läs mer »

Förverkliga ickevåldsamhälle under Hopp & Motstånd

Hopp & Motstånd försöker varje sommar förverkliga ett ickevåldssamhälle. Vi använder ickevåldsliga och feministiska demokratitekniker. Texter om ickevåldsliga och feministiska mötestekniker Feministiska mötesfunktioner Feministisk & jämlik mötesteknik: intervju Konsensus som beslutsmetod Stormöten som funktionell dumhet

Hopp & Motstånd

Hopp & Motstånd har sedan 1991 experimenterat med feministiska och ickevåldsliga mötes- och samtalstekniker. De europeiska Hope & Resistance startade redan 1987. Nyårsträffen Hopp & Motstånd arrangeras inte som nyårsläger längre. Plogbillsrörelsen fastnade under några år i lägerverksamhet och blev en lägerrörelse snarare än en motståndsrörelse. Nu arrangerar vi Hopp & Motstånd kring rättegångar för …

Hopp & Motstånd Läs mer »

Rulla till toppen