kultur

Sverige flockar sig – containerföreställningar

Föreställningar om maktordningar som stora sfärer kallas containerföreställningar: chimärer av stora lådor eller sfärer som omsluter mängder med saker. Förutom mode, kolonialism och kapitalism så använder vi gärna containerföreställningar på kultur. Folk påstås vara annorlunda för att de skulle komma från en annan kultur. Som om kulturer vore lådor snarare än vanor som trasslar in …

Sverige flockar sig – containerföreställningar Läs mer »

Kultur är inte uttryck – Bourdieu

Min tolkning av Bourdieus fältteori är att den bryter med de som förklarar sociala fält eller kulturer med identitetsökande: att visa vem du är. Bourdieu avvisar voluntarism och individuella förklaringar. Fält skapar dynamiker och kan inte reduceras till ett instrument för individen eller gruppen. Fält är alltså inte en spelplan med individuella pjäser. Maktpositioner och …

Kultur är inte uttryck – Bourdieu Läs mer »

Vem ska integreras?

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Kultur är inte container

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen