Laclau

Representation – Laclau & hegemoni

Den traditionella borgerliga bilden av det politiska är att det skulle försiggå inuti ett ramverk, närmare bestämt inom en social helhet som kallas Samhället. Denna helhet kan representeras av politiker, en klass eller en grupp. Handlingen att representera talar om att det finns en klyfta mellan handling och universalitet, mellan del och helhet. Helheten handlar …

Representation – Laclau & hegemoni Läs mer »

Ernesto Laclau

Det här är en läsning av ett urval av Ernesto Laclaus senare texter. Hans texter är svåra att förstå. Han skriver bra. Men han skriver extremt komprimerat. Laclau är inspirerad av Gramsci, Saussure och Derrida. Av Gramsci tar han hegemonibegreppet. Saussures uppdelning av tecken i att syfta och det som åsyftas är logiken i flera …

Ernesto Laclau Läs mer »

Rulla till toppen